Praktikopgave fra PR2

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Praktik (Kristendomskundskab/religion)
  • Godkendt
  • 7
  • 2530
  • PDF
  • Læreruddannelsen Campus Carlsberg
  • 2020
  • 03-11-2020

Praktikopgave niveau 2: Praktikopgave fra PR2

Praktikopgave skrevet i forbindelse med eksamen i PR2.

Opgavens fokus
Jeg har valgt at ligge mit fokus på at kigge på min undervisning ud fra Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel, og hvordan jeg som underviser kunne differentiere i undervisningen, så jeg mødte elevernes forskellige forudsætninger, så jeg fik alle til at være motiveret til at opnå det opstillede fælles mål.

Indhold

Præsentation af kontekst
Opgavens fokus
Hvad er differentiering og elevforudsætning?
Situationen
Analyse
Didaktiske og pædagogiske valg
Afsluttende refleksioner og fremadrettet perspektivering
Litteratur- og kildeangivelse

Uddrag

Præsentation af kontekst
I mit praktikforløb var jeg alene i en 1. klasse liggende i Frederiksberg Kommune. Da dette var under corona pandemien, var der en masse retraktioner der skulle følges, som gjorde forløbet anderledes. Jeg skulle havde været i praktik med mit 2. undervisningsfag samfundsfag på en efterskole, så der skulle lige tænkes anderledes og finde ud af hvad jeg så kunne. Mit 3. undervisningsfag er religion så jeg valgte i samarbejde med min vejleder, at jeg kunne planlægge et lille forløb, så eleverne kunne få lidt kristendom, da de indtil videre kun havde haft en blanding af dansk, matematik og engelsk.
En af de retraktioner der bl.a. var, var at eleverne sad i 3 lokaler med ca. 8-9 elever i hvert lokale, da de skulle have 2 meter mellem sig. Dette gjorde at jeg skulle køre mit forløb på alle 3 hold på skift. Efter den første dag med undervisning på alle 3 hold, kunne jeg hurtigt fornemme at elevforudsæt-ningerne var forskellige fra hold til hold. Dette gjorde at jeg måtte kigge på mine didaktiske overve-jelser i forhold til min tilrettelæggelse af undervisningen, men også hvordan jeg mødte de forskellige hold i form af min præsentation af oplysninger/opgave og hvor meget indhold jeg kunne tage med... Køb adgang for at læse mere

Praktikopgave fra PR2

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.