Praktikopgave i dansk om trivsel i klassen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 2. år
 • Praktik
 • Godkendt
 • 13
 • 3676
 • PDF
 • Andet
 • 2013
 • 20-12-2013

Praktikopgave i dansk om trivsel i klassen

Praktikopgave i dansk om emnerne: relationer, klassekultur og klasseledelse. Opgaven er skrevet til 1. års praktikken på læreruddannelsen og giver et indblik i mulige metoder og teori til denne opgave, bl.a. Vygotskys syn på undervisning, teori om Cooperative Learning samt LP-modellen.

Problemformulering
Hvordan kan vi gennem vores planlægning af undervisningen skabe rammerne for en god trivsel i klasseværelset?

Underviserens kommentar

At den var god, den var godt bygget op og alt i alt en rigtig god opgave.

Forfatterens kommentar

Bruge en teori mere.

Indhold

1. Indledning 4
2. Problemformulering 4
3. Teori og metode 5
3.1 Zone for nærmeste udvikling 5
3.2 Vygotskys syn på undervisning 6
3.3 Cooperative Learning 6
3.4 LP- modellen 7
4. Emperi og observationer 8
4.1 Observationer 8
4.2 Interview 9
5. Analyse 10
6. Konklusion 12
7. Litteraturliste 13

Uddrag

I vores praktik har vi stødt på LP-modellen (Læringsmiljø og Pædagogisk Analyse), som er en metode der f.eks. kan anvendes på en elev som har en problemstilling. Denne metode er mere rettet imod den enkelte elev, som skal observeres, analyseres og evalueres efterfølgende. LP-modellen kan også bruges på en klasse, grupper, m.m. men primært på den enkelte elev.
I forhold til gruppearbejde og til at skabe gode rammer for eleverne, kan vi anvende Cooperative Learning, som er en metode der omhandler undervisning med samarbejdsstrukturer. Her er nogle af fokuspunkterne bevægelse og fysisk variation med øvelser som foregår aktivt i klasseværelset. Eleverne arbejder her med forskellige aktiviteter og skaber sociale relationer til hinanden, på en anderledes måde og ny måde.
Igennem vores observationer af undervisningen i dansk, har vi observeret at det er vigtigt med faglige skift, som vi ligger ind ubevidst for eleverne. Disse gør, at vi som kommende lærere fastholder koncentrationen og motivationen hos eleverne. Disse undervisningsskift kan være at gå fra gruppearbejde til individuelt arbejde. Fra tavleundervisning til undervisning på computere... Køb adgang for at læse mere

Praktikopgave i dansk om trivsel i klassen

[1]
Bedømmelser
 • 28-12-2014
  Skrevet af Lærerstuderende på 1. år
  Det var en fint opgave