Praktikforløb om klasseledelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 1. år
 • Praktik
 • Godkendt
 • 5
 • 1589
 • PDF
 • Blaagaard Statsseminarium
 • 2012
 • 02-04-2013

Praktikopgave: Praktikforløb om klasseledelse

Praktikforløb om klasseledelse.

I min opgave vil jeg sætte fokus på klasseledelse, med disse problemstillinger; hvad er klasseledelse? Hvordan bliver man god til at lede en klasse? Jeg vil inddrage nogle af mine egne erfaringer fra praktikken, analyser og inddrage noget af min praktiklogbog, og sidst men ikke mindst vil jeg diskutter hvordan man som lærer i en klasse skaber den bedste læringsmiljø for eleverne.

Indhold

Indledning
Klasseledelse og analyse
Konklusion
Litteratur

Uddrag

Indledning
Jeg har været i praktik i X sammen med min praktikgruppe. Vi har været der i 4 uger. Hvor vi har fået lov til at være ''lærer'' i en 6.klasse, i de 4 uger vi var der. Vi har selv fundet materiale og planlagt en 4 ugers undervisningsforløb. Min studiegruppe og jeg har planlagt at vi ville introducere eleverne for eventyr genretræk den første uge og lidt i uge 10 også, hvor vi arbejdede med forskellige eventyre. Vi fik vide af vores praktiklærer at det var en læsesvag klasse vi havde med at gøre, derfor har vi øvet meget med læsning, stavning og grammatik i klassen. Eleverne fik afsluttet eventyr forløbet med at skrive deres eget eventyr, her arbejdede vi med processkrivning. Derefter ville vi også give eleverne kendskab til fantasy genren, her brugte vi også mediefaget, eleverne fik lov til at se en film, på den måde differenterede vi også undervisningen, for de elever der er mere visuelle, og der var også langt flere elever der var aktive og på i timen, da de skulle snakke om filmen og genretrækkene. Som praktikanter blev vi sat på prøve af eleverne, især i starten havde de svært ved at arbejde seriøst da vi stod der oppe og underviste. Men med tiden gik det bedre og vi havde også blevet noglelunde bedre til at lede klassen, men alligevel var der nogle elever der var urolige og ukoncentrerede i timen, og vi havde svært ved at få alles opmærksomhed i klassen, derfor vil jeg gerne se nærmere på, hvilke redskaber man som lærer kan gøre brug af i de situationer, hvor der opstår larm og uro i klassen, og hvordan man leder klassen så flere elever bliver inddraget i undervisningen.

Klasseledelse og analyse
For at være en god lære skal man være dygtig til sit fag, men man skal også uddannes til at kunne lede en klasse og skabe tætte bånd til den enkelte elev, og kende deres behov. Klasseledelse handler ikke kun om den enkelte lærers ledelse i klassen, det handler også om, hvordan man planlægger og strukturere sin undervisning, hvordan man leder elevernes læreprocesser og får skabt et godt læringsmiljø.
Som lærer er man forpligtet til at forholde sig aktivt til, hvordan man griber klasseledelsen an... Køb adgang for at læse mere

Praktikforløb om klasseledelse

[4]
Bedømmelser
 • 01-06-2017
  Skrevet af Lærerstuderende på 3. år
  Ingen teori, hvilket svækker opgaven betydeligt
 • 14-11-2013
  Skrevet af Lærerstuderende på 2. år
  gode observationer, meget hjælpsom opgave
 • 23-01-2017
  Skrevet af Lærerstuderende på 2. år
  fink en masse inspiration, tak
 • 02-05-2013
  Skrevet af Lærerstuderende på 3. år
  mangel på litteratur!