Praktikeksamen om elevernes motivation

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 17
  • 4806
  • PDF
  • Læreruddannelsen Campus Carlsberg
  • 2019
  • 01-11-2019

Praktikopgave, Praktikopgave niveau 2: Praktikeksamen om elevernes motivation

Praktikeksamen/Kompetencemålsprøve - Praktik 2.

Problemformulering
Hvordan afspejles elevernes motivation i undervisningen og hvordan kan den øges ved
hjælp af undervisningsdifferentiering, relationsarbejde og klasseledelse i et didaktisk
samspil?

Indhold

Indledning 2
Metode 3
Aktionslæring som metode 3
Anvendt teori og empiri 3
Anvendelsen af praktikkens kompetenceområder 4
Personbetegnelser i opgaven 4
Case 1 5
Case 2 8
Case 3 11
Sammenfatning 14
Litteraturliste 16

Uddrag

Indledning
Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle​ (EMU 2006).
Med henblik på folkeskolens formålsparagraf stk 2, vil vi i denne opgave belyse de didaktiske forhold, der gør sig gældende i en 5. klasse på en folkeskole i Gladsaxe kommune. Med udgangspunkt i tre cases vil vi have fokus på samspillet mellem didaktiske overvejelser, klasseledelse, relationsdannelse, undervisningsdifferentiering og elevers motivation. Disse fokuspunkter er valgt med udgangspunkt i klassens udfordringer.
Vores praktikklasse var præget af store faglige udsving samt en dysfunktionel klassekultur. Klassen har i en længere periode haft skiftende og fraværende lærere, hvilket har resulteret i en ustabil hverdag. ​På baggrund af dette har vi i løbet af vores praktikforløb haft udfordringer med at motivere alle elever. Vi har derfor reflekteret en del over egen praksis under dette forløb, og diskuteret hvordan vi som lærerstuderende kan optimere undervisningen.

Metode
Aktionslæring som metode
Aktionslæring er en god metode til at afprøve det stof, man i undervisningen på læreruddannelsen har lært. I vores seks ugers praktik, har vi haft rig mulighed for at afprøve dette i praksis.
Vi har haft mulighed for at drage nye erfaringer i praktikken og bruge disse i den videre undervisning. Ligeledes har vi kunne revidere vores syn på, hvordan forskellige undervisningsmetoder fungerer. Dette har vi gjort med feedback og vejledning fra hinanden og vores praktiklærer den første halvdel af praktikken og alene de sidste tre uger.
I forbindelse med vores praktik, har vi anvendt videooptagelser af undervisningen, overvejende med det formål at kunne observere egen undervisning. Ud fra disse optagelser, har vi kunnet observere os selv og klasserummet fra et andet perspektiv og dermed lave nye tiltag til fremadrettet undervisning. Aktionslæring er en svær tilgængelig metode, men meget udbytte- og lærerig da den giver et realistisk billede af virkeligheden på en folkeskole... Køb adgang for at læse mere

Praktikeksamen om elevernes motivation

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.