Praktik i fritidsklub | Praktikprøve | GK3

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 2. semester
  • Pædagogens grundfaglighed (GK1, GK2, GK3)Praktik (Pædagog)
  • Godkendt
  • 11
  • 2777
  • PDF
  • Professionshøjskolen VIA University College
  • 2019
  • 12-11-2020

Præsentationsportfolio: Praktik i fritidsklub | Praktikprøve | GK3

Praktikprøve, GK3.
Præsentationsportfolio for 1. praktik i klub.

Aktiviteten var bål og mad over bål.

Indhold

Indledning 3
Kompetencemål for 1. praktik 3
Mit praktiksted 3
Tilrettelæggelse af min aktivitet 4
Udførelse af aktivitet 6
Evaluering 8
Evaluering ud fra kvas modellen 8
Min læring 9
Referenceliste 11

Uddrag

Indledning
For at vise at jeg har opnået kompetencemålet for min praktik, vil jeg i dette præsentationsportfolio starte ud med at præsentere mit praktiksted, for herefter at komme ind på de didaktiske overvejelser jeg har haft, ifølge med mit valg af aktivitet, som jeg har udført i praktikken.
Til slut vil jeg fortælle om min egen læring igennem praktikken, og hvordan den fagligt har gavnet og udviklet mig i min rejse mod at blive pædagog.

Kompetencemål for 1. praktik
”Den studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis.” (VIA Studienet, 2019)

Igennem mit præsentationsportfolio vil jeg have fokus på udeliv, madkultur og at have en anerkendende tilgang til børnene. Dette gøres ifølge med min aktivitet, hvor børnene laver naanbrød over bål, samt gennem min hverdag med børnene, og hvor jeg også har fokus på hvordan samspillet fungerer, og på at børnene føler sig inkluderet i de forskellige aktiviteter i klubben.

Mit praktiksted
Jeg har i min syv-ugers praktik været ude på X Skole i Fritidsklubben X, som er en del af Klubberne X. Klubben er for de børn der, på X Skole, går i 4. til 6. klasse, og har åbent hver dag fra 13.45 til 17.00. Desuden er der 2 aftenåbninger for 5. og 6. klasserne, på tirsdage og onsdage, samt en enkelt aftenåbning for 4. klasserne på tirsdage.

Klubben har 123 børn tilmeldt, og fremmødet ligger på 60 – 80, afhængig af hvilken dag det er. Mange af de børn kommer hver dag til eftermiddagsåbning, og nogle af dem også til aftenåbning. Etniciteten blandt klubbens børn er meget blandet, og giver derfor et realistisk billlede på en klub i det aktuelle moderne samfund.

---

Udførelse af aktivitet
Som en start sad jeg ugen forinden jeg skulle udføre min bålaktivitet, og hyggesnakkede med nogle piger om min uddannelse, og hvad jeg skulle gøre i løbet af min praktik. Her nævner jeg så, at jeg ugen efter laver mad over bål i klubben, hvor jeg skal bruge et par stykker til at hjælpe med at... Køb adgang for at læse mere

Praktik i fritidsklub | Praktikprøve | GK3

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Praktik i fritidsklub | Praktikprøve | GK3.