Praksisprojekt | Sundhed, motivation og kropsbevidsthed

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 7. semester
  • Sundhed, krop og bevægelse
  • Godkendt
  • 22
  • 6146
  • PDF
  • 2015
  • 05-11-2015

Praksisprojekt | Sundhed, motivation og kropsbevidsthed

Et praksisprojekt i faget "Sundhed, krop og bevægelse" på uddannelsen til pædagog.

Opgaven handler om sundhed, motivation og kropsbevidsthed.

Problemformulering

Hvordan kan vi som kommende pædagoger, planlægge, udføre og dokumentere et praksisprojekt, med fokus på børns:
- Sundhed
- Motivation
- Kropsbevidsthed

Opgaven er skrevet med udgangspunkt i SMTTE-modellen.

Forfatterens kommentar

En udybning af sundhedsfremme.

Indhold

1 Indledning 3
2 Problemformulering 3
3 Fremstilling af praksisprojekt 4
4 Metode 6
5 Analyse 6
5.1 Sundhed 6
Sundhed i praksis 7
Sundhedsopfattelse 7
Sundhedsopfattelse i praksis 10
5.2 Motivation 10
Ydre motivation 11
Indre motivation 11
Motivation i praksis 12
5.3 kropsbevidsthed 13
Kroppens ubevidsthed og bevidsthed 13
Flow 14
Kropsbevidsthed er sundhed 15
6 Konklusion 15
7 Litteraturliste 17
8 Bilag 1 - 18
Pædagogiske aktiviteter 7/9 - 18
8.1 Bilag 2 Pædagogiske aktiviteter 9/9 - 20

Uddrag

Indledning
Vi har valgt at lave et praksisprojekt med nogle børn fra en førsteklasse i et fritidshjem, der hedder X, som ligger lidt sydøst fra X.

X befinder sig i X kommune, og er derfor underlagt deres politiske mål, som er: sundhed og trivsel og de gode vaner som et led i det pædagogiske arbejde. Praksisprojektet tager udgangspunkt i barnets sociale, kropslige og sundhedsmæssige forudsætninger.

Vi, som kommende pædagoger, har valgt at planlægge, udføre og dokumentere en bevægelsesaktivitet med fokus på, og i håb om, at se det enkelte barns sundhed, motivation og kropsbevidsthed. Inspirationskilden bag dette praksisprojekt er vores interesse i Sundhedsstyrelsens anbefalinger og deres program Get Moving, der tager afsæt i motion igennem aktiviteter. Denne aktivitet tager udgangspunkt i leg og bevægelse ved hjælp af børnenes fantasi. Hvorvidt børnene forstår, at vores aktivitet gavner deres sundhed. Hvordan børnene definerer sundhed ved at lege, og hvad er med til at motivere dem til at lege ved hjælp af deres fantasi, og det at være bevidste omkring deres krop i legen... Køb adgang for at læse mere

Praksisprojekt | Sundhed, motivation og kropsbevidsthed

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.