Præsentationsportfolio SK3

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 5. semester
  • Praktik (Pædagog)
  • Godkendt
  • 15
  • 4400
  • PDF
  • 2019
  • 16-01-2020

Præsentationsportfolio SK3

Prøve i 2. praktik – Præsentationsportfolio til SK3 på pædagog.

Indhold

Indledning 3
Beskrivelse af praktiksted 3
Beskrivelse af praktikforløb 4
Problemstilling 4
Læsevejleding: 4
Udvalgte viden-og færdighedsmål 5
Teori/begrebsafklaring 5
ICDP 6
Personlig relations plan via de 8 samspils regler 6
Trivsel for alle – den gode oplevelse 8
Smittemodel 8
Egen læreproces 14
Litteraturliste 15

Uddrag

Indledning
I indskolingen på X arbejder man ud fra tesen om, at trivsel giver plads til læring. At hvis man har det godt, har man også overskud til at modtage læring. Dette har også været et gennemgående tema for mit forløb på skolen, hvor jeg har haft særligt fokus på trivsel og inklusion og som jeg derfor vil komme ind på en denne opgave. Danske kommuner har et øget fokus på børn i udsatte positioner. Hvor FN-konventioner og erklæringer har lanceret at inklusion er en rettighed, der kendetegner det morderne medborgerskab. Vi er derfor forpligtet til, efter dagstilbudsloven, at arbejder med et inklusionsperspektiv i de danske folkeskoler. (Pedersen,2009). Derfor har jeg valgt at undersøge hvorvidt man kan skabe den positive oplevelse for den enkelte, uden at skade fællesskabet. Dette har jeg valgt for at styrke elevernes sociale egenskaber og de socialrammer, som de er en del af. Jeg har valgt at arbejde med trivsel og inklusion i praksis. Forløbet har jeg planlagt hver uge, i den lektion som hedder børnemødet. Dette har været i den klasse som jeg er tilknyttet. På X har jeg stødt på et begreb som hedder ICPD, dette har jeg grundet personlige interesse valgt arbejde med. Alt dette har gjort jeg har sat mig selv et mål for, hvordan kan jeg være med til styrke en folkeskoleklasse sociale kompetencer?

Beskrivelse af praktiksted
Jeg har været i praktik i indskolingen på X og Xs GFO, som ligger i Gentofte kommune. På indskolingen som jeg har været tilknytte, har de tre spor som hedder A,B og C. Disse spor har deres egen afdelingen og fungerer også som fritidsordning for børnene efter skole. Selvom sporene er deres egen afdeling med køkken og forskellige værksteder for børnene, er der åbent for at komme på besøg hos hinanden. Lærer og pædagoger arbejder også på tværs af disse spor med fællesmøder,... Køb adgang for at læse mere

Præsentationsportfolio SK3

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.