Præsentationsportfolio til pædagog

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 2. semester
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 14
  • 3637
  • PDF
  • 2015
  • 27-10-2015

Præsentationsportfolio til pædagog

Præsentationsportfolio på uddannelsen til pædagog modul 1, 2, 3.

I denne portfolio vil jeg arbejde med tematikkerne "Menneskelig udvikling" og "pædagogiske aktiviteter".

1.1. Problemformulering:

Hvordan har jeg arbejdet med udvikling af mine kompetencer i forhold til at kunne etablere, vurdere og evaluere pædagogiske miljøer og aktiviteter, der understøtter menneskets udvikling samt i relation til dette kunne redegøre for faglige vurderinger og valg?

Indhold

1. Indledning 2
1.1. Problemformulering 2
2. Redegørelse 2
3. Indhold 3
3.1. Teoretisk udgangspunkt 3
3.1.1. Berit Bae 3
3.1.2. Maria Øksnes 5
3.2. Pædagogiske aktiviteter 5
3.2.1. Legepatruljen 5
3.2.2. SMTTE 6
3.2.3. Værktøjsmodellen 8
3.3. Valg og vurdering 9
3.3.1. Ny SMTTE 10
4. Konklusion 11
5. Perspektivering 12
6. Litteraturliste 12

Uddrag

Indledning:

Baggrunden for at jeg har været optaget af disse tematikker, er fordi jeg har i modul 1 lavet et projekt sammen med en gruppe, projekt legepatruljen. Her arbejdet vi med leg og kreativitet. Hvor jeg her vil bruge Berit bae og Maria Øknes til at få menneskelig udvikling og kommunikation ind over. Pædagogiske aktiviteter er aktuelt i forbindelsen med pædagogens arbejde i dagtilbud ifl. Pædagogiske læreplaner §8, stk. 2, afsnit 4, hvor det fremgår at Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for følgende temaer:

1) Alsidig personlig udvikling.
2) Sociale kompetencer.
3) Sproglig udvikling.
4) Krop og bevægelse
5) Naturen og naturfænomener
6) Kulturelle udtryksformer og værdier.

Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Ved udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan skal der tages hensyn til børnegruppens sammensætning... Køb adgang for at læse mere

Præsentationsportfolio til pædagog

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.