Præsentationsportfolio til pædagog

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Præsentationsportfolio til pædagog

Præsentationsportfolio på uddannelsen til pædagog modul 1, 2, 3.

I denne portfolio vil jeg arbejde med tematikkerne "Menneskelig udvikling" og "pædagogiske aktiviteter".

Problemformulering

Hvordan har jeg arbejdet med udvikling af mine kompetencer i forhold til at kunne etablere, vurdere og evaluere pædagogiske miljøer og aktiviteter, der understøtter menneskets udvikling samt i relation til dette kunne redegøre for faglige vurderinger og valg?

Indhold

1. Indledning 2
1.1. Problemformulering 2
2. Redegørelse 2
3. Indhold 3
3.1. Teoretisk udgangspunkt 3
3.1.1. Berit Bae 3
3.1.2. Maria Øksnes 5
3.2. Pædagogiske aktiviteter 5
3.2.1. Legepatruljen 5
3.2.2. SMTTE 6
3.2.3. Værktøjsmodellen 8
3.3. Valg og vurdering 9
3.3.1. Ny SMTTE 10
4. Konklusion 11
5. Perspektivering 12
6. Litteraturliste 12

Uddrag

Indledning:

Baggrunden for at jeg har været optaget af disse tematikker, er fordi jeg har i modul 1 lavet et projekt sammen med en gruppe, projekt legepatruljen. Her arbejdet vi med leg og kreativitet. Hvor jeg her vil bruge Berit bae og Maria Øknes til at få menneskelig udvikling og kommunikation ind over. Pædagogiske aktiviteter er aktuelt i forbindelsen med pædagogens arbejde i dagtilbud ifl. Pædagogiske læreplaner §8, stk. 2, afsnit 4, hvor det fremgår at Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for følgende temaer:

1) Alsidig personlig udvikling.
2) Sociale kompetencer.
3) Sproglig udvikling.
4) Krop og bevægelse
5) Naturen og naturfænomener
6) Kulturelle udtryksformer og værdier.

Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Ved udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan skal der tages hensyn til børnegruppens sammensætning.

2. Redegørelse
Jeg vil i denne opgave redegøre for vores projekt legepatrulje, hvor vi havde lavet en temadag. Vi har i en gruppe planlagt i modul 1, en tema dag om indianer, hvor vi var ude i en daginstitution og opføre denne dag for en gruppe børn. Så vil jeg komme ind på teoretikerne Berit Bae og Maria Øksnes, hvor jeg vil bruge deres teorier til at forbedre min SMTTE og lave en ny med den nye viden jeg får. Så vil jeg perspektivere Berit Bea med Daniel Sterns teorier og koble dem sammen. Hvor jeg til slut vil lave en konklusion ud fra min problemformulering.

---

3.3.1. Ny SMTTE
I dette afsnit vil jeg præsentere en ny SMTTE-model over projekt legepatruljen, hvor jeg bruger min nye viden fra Berit Bae og Maria Øksnes.

Sammenhæng:
Vi har i modul 1. lavet projekt legepatruljen. Hvor vores gruppe valgte at lave en temadag, som vi har været ude med i en børnehave. Vi arbejdede med canvas-modellen og etableret dagen der ud fra. Dette skal vi kunne bruge når vi selv kommer ud i institutioner og skal planlægge dage. Vi vil have børnene til at få udvikle deres selvrespekt, selvstændighed og selvtillid. Og udvikler barnets følelsesmæssige, motoriske, sociale og kognitive kompetencer... Køb adgang for at læse mere

Præsentationsportfolio til pædagog

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.