Præsentationsportfolio om samarbejdsformer

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 6. semester
  • Praktik (Pædagog)
  • Godkendt
  • 12
  • 3136
  • PDF
  • Professionshøjskolen UC Syddanmark
  • 2022
  • 28-06-2022

Præsentationsportfolio om samarbejdsformer

3. Praktik. Præsentationsportfolio om samarbejdsformer og tværfaglige samarbejde i praktikken. Aktionerlæringsforløb.

Underviserens kommentar

God og uddybende med manglende teori

Forfatterens kommentar

Manglende teori til at uddybning.

Indhold

Beskrivelse af praktikstedet 2
Begrundelse for opbygning af præsentationsportfolio 2
Borgerbeskrivelse 3
Aktionslæring 3
Samarbejdsformer og tværfagligt samarbejde 9
Refleksion af læring 10
Litteraturliste 11

Uddrag

Borgerbeskrivelse
C har en kognitiv funktionsnedsættelse. Til daglig arbejder han på pakkeriet, hvor han foretrækker at bundte fluesmækker. Han cykler selv til og fra på arbejde. Han elsker at høre musik og spille på trommer.

Aktionslæring
Dette afsnit vil tage udgangspunkt i videns og færdighedsmål “Forandringsprocesser og innovation og deltage i udviklingen af den pædagogiske praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag”.

Aktionslæring er en metode der har til formål at udvikle praksis. Metoden handler om at skabe læring og ny viden gennem iværksættelse af aktioner. Metoden har et dobbelt formål, idet den søger at udvikle praksis og skabe viden om praksis.
Aktionslæring foregår i et særligt rammesat forløb, og er et vekselforløb mellem handling og refleksion i en kontinuerlig proces.

Aktionslæring kan desuden inddeles i fem faser, som jeg løbende vil redegøre for og analysere i forhold til min praktik.
Fase 1 – Identifikation og formulering af problemstilling... Køb adgang for at læse mere

Præsentationsportfolio om samarbejdsformer

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.