Præsentationsportfolio fra 3. praktik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 7. semester
  • Praktik (Pædagog)
  • Godkendt
  • 12
  • 4344
  • PDF
  • 2018
  • 10-01-2019

Præsentationsportfolio fra 3. praktik

Præsentationsportfolio fra 3. praktik på pædagoguddannelsen.

Indeholder teori om tværprofessionelt samarbejde og udvikling af pædagogisk praksis. Empiri i form af observationer fra praktikperiode.

"Formålet med denne portfolie er at demonstrere hvorledes jeg har arbejdet med Kompetencemålet: Den studerende kan arbejde tværprofessionelt med udvikling af skole- og fritidspædagogik, så børn og unges trivsel, udvikling og læring fremmes."

Forfatterens kommentar

Jeg ville nok gå mere i dybden med reele metoder for at skabe bedre tværprofessionelle samarbejde.

Indhold

Indledning s. 2
Tværprofessionelt samarbejde s. 3
Først uddrag s. 5
Andet uddrag s. 6
Udvikling af pædagogisk praksis s. 8
Afslutning s. 10
Litteraturliste s. 11

Uddrag

Indledning
Jeg har i mit tredje praktikforløb, arbejdet på X skolen i både undervisningstimer og i X HFO 1.
X skolen ligger i Hillerød kommune, som gør at X skolen er tilknyttet Hillerød kommunes børne- og ungdomspolitik, ”Fælles Børn – Fælles Ansvar”.
Under Hillerøds politiske mål for skoler i kommunen, er der beskrevet mål for både Dagtilbud og Skole, hvor de mest interessante er følgende:
Dagtilbud:

---

X skolen arbejder stærkt ud fra deres motto ”X skolen er fælleskabets skole – Et trygt sted at lære og være” og lægger stor vægt på trivsel og høj faglighed, hvilke jeg også har observeret i praksis.
X skolens SFO, kaldet HFO, er opdelt i to afdelinger: HFO 1 og HFO 2.
HFO 1 er det, der alment er kendt som SFO'en og er fritidsinstitutionen, der fokusere på indskolingen, op til tredje klasse, hvor at HFO 2 er det der alment er kendt som Klubben. Klubben er fokuseret på børnene fra mellemtrinnet og op efter, altså fra fjerde klasse og op. Grunden til at det bliver kaldt HFO 1 og HFO 2, er fordi vi alle ser os som én institution og ét fællesskab af kollegaer. Hvor at SFO'er og klubber normalt kan være meget adskilt, både med hensyn til børn og medarbejdere, arbejder vi i X HFO mere flydende og hjælper hinanden i hverdage, såvel som ferier. Dette gør også at både HFO og Klubben arbejder ud fra samme teoretiske grundlag, Fælles Børn – Fælles Ansvar, samt at mange af de pædagogiske aktiviteter der bliver lavet af pædagoger i den ene afdeling, er åben for børnene i den anden afdeling. Derved kommer der også et større fællesskab mellem børnene.

Jeg har, som skrevet, arbejdet i X skolens HFO 1. Altså har mit fokusområde ligget på indskolingen og derved er mange af mine aktiviteter og observationer rettet mod de yngre elever. Jeg startede min praktik ud stille og roligt, for at lære børnene og stedet at kende, men blev hurtigt en del af personalet og børnenes hverdag. Jeg startede ud med, at være med til at arrangere de ”normale” aktiviteter i HFO-tiden, da dette er en god måde at lære børnene at kende, samt observere hvilke interesser der generelt er blandt eleverne. Senere slog jeg igennem med min egen, længere varige aktivitet, ud fra at have observeret at flere af de stereotype aktiviteter var meget lineære i deres fremgangsmetode. Dette vil jeg forklare mere om længere nede i opgaven.
Jeg har deltaget aktivt i de pædagogiske personalemøder der har været igennem halvåret, og syntes selv at jeg har været med til at forbedre den pædagogiske praksis, ved at argumentere ud fra et teoretisk perspektiv.
Jeg har igennem min praktikperiode brugt meget tid på at reflektere over den pædagogiske praksis i X skolens HFO, specielt fokuseret på det tværprofessionelle arbejde mellem pædagogen og læreren i 0. klasse, da det er den klasse jeg har fulgt det meste af mit praktikforløb.

I min præsentationsportfolie har jeg opbygget den således at jeg starter ud med at forklare, samt reflektere, om tværprofessionelt samarbejde og situationer jeg har oplevet i min praktik, hvor der har været konflikter på dette fokus område.
Jeg har derefter skrevet lidt omkring mit forsøg på at udvikle den pædagogiske praksis, igennem dialog med mine kollegaer, projekter og en aktivitet der har fokus på at ændre de almene aktiviteter i institutionen.
Jeg slutter til sidst af med en afslutning og refleksion over min praktikperiode... Køb adgang for at læse mere

Præsentationsportfolio fra 3. praktik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.