Præsentationsportfolio fra 2. praktik på pædagoguddannelsen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 4. semester
  • Praktik (Pædagog)
  • Godkendt
  • 10
  • 2443
  • PDF
  • 2015
  • 27-10-2016

Præsentationsportfolio fra 2. praktik på pædagoguddannelsen

2. praktik præsentationsportfolio på pædagoguddannelsen skole- og fritidsspecialisering.

Problemstilling:
Uddannelse og læring er et velkendt, politisk debatemne, som trods skiftende regeringer har en høj prioritet.
Pga. skolereformen betyder det at man som pædagog, har indblik i både børnenes skoleliv og fritidshjem, og dermed har bedre forudsætninger for at spotte de børn der har svært ved at lære indenfor de skolemæssige rammer. Dette åbner samtidig mulighed for, at man i fritidshjemmet kan arbejde/udvikle med alternative læringsrum.

Problemformulering:
På hvilken måde kan jeg som pædagog skabe læringsrum, som kan understøtte udvikling og læring blandt børn?

Underviserens kommentar

Bestået til mundtlig eksamen (Ville ha fået 2-cifret, hvis karakter)

Indhold

Indledning: 3
Beskrivelse af praktiksted: 3
Problemstilling: 3
Problemformulering: 3
Afgrænsning og metode: 4
Teori: 4
Læring: 4 Læringsrum: 6
Basil Bernsteins teori om læringsrum: 7
Praksisprojekt: 7 Perspektiviering: 9
Litteraturliste: 11

Uddrag

Indledning:
Beskrivelse af praktiksted:
Jeg har i min anden praktik været på fritidsinstitutionen X, som er X Skole er fysisk placeret på skolen med egne lokaler og benytter ofte skolens forskellige faciliteter bl.a. skolens multihal, og gymnastiksale. Skolens mange gårde deles med X, primært store og lille gård, som fysisk ligger på hver sin side af X lokaler.
X er, foruden forårsbørn, normeret til 275 børn fra 0. klasse til og med 3. klasse, som alle går på X Skole, og har klasseværelser placeret i etagerne oven over X.
Alle de ca. 18 medarbejdere, både faglærte som ufaglærte, på X bruger en del af deres ugentlige timer i klasserne, for at understøtte børnenes uddannelse. Hver medarbejder har en til to tilknytningsklasser og har derigennem et helt særligt kendskab til børnene.
Uno er i gang med at danne baser for de fire årgange, som fysisk er placeret 4 forskellige steder på fritidsinstitutionen. Således vil alle børn, hver dag, møde voksne de kender indgående.

Afgrænsning og metode:

Læring er et begreb om tilegnelser om færdigheder og kundskaber, at lære noget med udgangspunkt i egne forudsætninger og interesser og med egen indflydelse på processen2. Man taler ofte om læring, i forbindelse med, børns læringsprocesser. Men læring er også et bredt begreb, som kan forstås på et utal af måder og ud fra mange forskellige vinkler. Hvordan læring defineres, samt hvad vi som pædagoger kan gøre for at støtte børns læring, er nogle af de spørgsmål, som jeg finder interessant og vil undersøge hovedsagligt gennem teori fra Knud Illeris omkring læring og kort omkring Basil Bernsteins teori om læringsrum.

Teori:
Læring:
Skolen er grundlæggende den institution, samfundet har etableret, for at sikre læring hos samfundets medlemmer, og til at sikre samfundets opretholdelse og videreførelse.3 Knud Illeris4 mener det er nødvendigt, at have et læringsbegreb, der rækker ud over tilegnelsen af færdigheder og kundskaber.
Ifølge Illeris findes der 4 hovedbetydninger af ordet læring, når det uspecificeret bruges i daglig tale:

1. Læring kan henvise til resultaterne af læreprocesser i den enkelte person. Læring er derved det der er lært, eller den ændring der har fundet sted.

2. Læring kan henvise til psykiske processer, og kan føre til de ændringer eller processer 1. omtaler. Processerne kan beskrives som læreprocesser. Læringspsykologien omhandler oftest ... Køb adgang for at læse mere

Præsentationsportfolio fra 2. praktik på pædagoguddannelsen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.