Præsentationsportfolio fra 1. praktik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 2. semester
  • Praktik (Pædagog)
  • Godkendt
  • 8
  • 2468
  • PDF
  • 2018
  • 22-08-2019

Præsentationsportfolio fra 1. praktik

1. praktik præsentationsportfolio. Svarer på kompetencemålet for 1. praktik i dagtilbud.

Indhold

Forord
Beskrivelse af x, samt aktivitet.
Sundhedsfremme i praktikken
Sundhedsfremme
Pædagogisk idræt
Aktivitet/observation
Observation 2
Epilog:
Litteraturliste

Uddrag

Forord
I denne opgave har jeg valgt at sætte fokus på børns motoriske og personlige udfordringer. Jeg har valgt lige netop dette fokus, da mit praktiksted x arbejder med pædagogisk idræt, som jeg kommer ind på senere. Samt har arbejdet med motorik sat et helt nyt fokus for mig, da jeg har oplevet mange forskellige måder man kan arbejde med det, samt har jeg oplevet hvor frustreret børn kan blive hvis noget ikke lykkes. Så at medvirke til at vende denne negative frustration til noget positivt, samt børns selvtilfredshed og selvindsigt, har været en kæmpe del af mit arbejde, samt været lærerigt og inspirerende ift. mit fremtidige arbejde som pædagog.

I min praktik har jeg følt hvad det vil sige at komme ud i den virkelige verden, følt hvor frustreret jeg kan blive, men samtidig har jeg også haft spændende og lærerige oplevelser. Nogle af de oplevelser der har inspireret meget, har både været når jeg har været så langt ude, at jeg ikke har følt jeg kunne bunde, men også når ens arbejde giver frugt, og man kan se hvordan børnene udvikler sig.

I min opgave vil jeg starte med kort at beskrive x , pædagogisk idræt derefter komme ind på den aktivet som jeg har været en del af, samt valgt at fokuser på. Samt at nedskrive en observation mere som har inspireret mig til det videre arbejde med motorik. Til sidst vil jeg forholde mig til hvad jeg har generelt har lært i praktikken. Jeg vil komme ind på hvad jeg har lært i forhold til kompetencemålet, og om noget kunne gøres anderledes næste gang.

Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis... Køb adgang for at læse mere

Præsentationsportfolio fra 1. praktik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.