Præsentationsopgave om selvhjulpenhed

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 1. semester
  • Praktik
  • Godkendt
  • 10
  • 2343
  • PDF
  • 2017
  • 07-12-2017

Præsentationsopgave om selvhjulpenhed

Opgaven har fokus på selvhjulpenhed i den første praktik. Der kommes nærmere ind på aktiviteten (som er en forhindringsbane) og om NUZO (zonen for nærmeste udvikling.

Beskrivelse af opgaven
I min præsentationsopgave har jeg valgt nogle forskellige videns og færdighedsmål, som
jeg vil gå i dybden med. Jeg vil i det følgende redegøre for en aktivitet jeg lavede med
børnene. Jeg vil analysere aktiviteten og bruge teori og begreber som, NUZO (zonen for
nærmeste udvikling), Flowteori, SMMT-modellen, Selvhjulpenhed og afslutte med en
refleksion over egen læreproces. Jeg vil analysere aktiviteten i forhold til hvordan børnene
udvikler sig og om der opstår flow hos det enkelte barn. I løbet af opgaven vil jeg inddrage
forskellige begreber, teori og produkter, som er blevet udarbejdet undervejs.

Indhold

Indledning Side 1
Aktivitet Side 2
SMTTE-modellen Side 2-3
Zonen for nærmeste udvikling Side 3-4
Flow Side 4
Selvhjulpenhed Side 4-5
SMTTE-modellen Side 4,5,6
Refleksioner over egen læringsprocess Side 6
Litteraturliste Side 7
Bilag Side 7

Uddrag

Indledning
X haven er en vuggestue med 40 børn, der er opdelt i 3 stuer. Jordbærstuen, hindbærstuen og blåbærstuen. Der er ca. 13 børn i hver stue.

Ifølge kommunen er der 6 læreplanstemaer som institutionen skal følge.

Ø Sprog – pædagogerne laver aktiviteter der fremmer den sproglige udvikling som ...

---

Aktivitet

Jeg har valgt at lave en indendørs forhindringsbane, hvor børnene får lov til at udvikle sig motorisk og samtidig have det sjovt.

Legen går ud på at der bliver lavet en forhindringsbane hvor børnene skal kravle under og over borde og stole, slå kolbøtter, hoppe, kaste, gå på line, kravle igennem tunnel osv. Forhindringsbanen bliver sat op i samarbejde med børnene. Så det bliver nemmere og mindre fremmede for dem og de får de lov til at mærke og røre hvad de skal i gang med. Efterfulgt bliver reglerne forklaret og jeg gennemgår banen sammen med dem.

Målgruppen er primært de store børn på ca. 3 år og det er de 3 største børn på stuen... Køb adgang for at læse mere

Præsentationsopgave om selvhjulpenhed

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.