Positiv relation mellem lærer og elev

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 8
  • 2233
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2022
  • 26-04-2022

Praktikopgave, Praktikopgave niveau 3: Positiv relation mellem lærer og elev

Opgaven er udarbejdet i praktik. Den er en del af praktikeksamen på 3. niveau.

Problemformulering
Hvordan kan læreren i udskolingen opbygge positive lærer-elev relationer præget af tillid og respekt med henblik på at skabe trivsel og læring hos alle elever?

Underviserens kommentar

At opgaven var eksemplarisk. Der var udvalgt relevant teori og anvendelsen af den var korrekt.

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Metode 3
Case 3
Trivsel 4
Den positive lærer-elev relation 4
Afstemmere og fejlafstemmere 4
Omsorgsetiske handlinger 5
Understøttelse af psykologiske behov 5
Anerkendelse og gensidig respekt 6
Læringsmiljø og rammesætning 7
Læring og zonen for nærmeste udvikling 7
Konklusion 8
Bibliografi 9

Uddrag

Indledning
At være lærer handler om mere end at formidle og undervise. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, men også fremme den enkelte elevs alsidige udvikling (UVM, 2006). Lærerarbejdet er en relationsprofession, hvis omdrejningspunkt er at arbejde med og for mennesker (Canger & Kaas, 2016, s. 177-179). Positive lærer-elev relationer er en forudsætning for, at elever trives, oplever gensidig tillid og respekt og kan indgå i et læringsmiljø- og fællesskab. To andre forudsætninger er klasseledelse og didaktik (Klinge, 2017, s. 17-20).

I min praktik har jeg undervist en 8. klasse, hvor der var stor variation i deres faglige og sociale kompetencer. Jeg var meget optaget af, hvordan læreren kunne skabe en positiv lærer-elev relation præget af tillid og respekt samt trivsel og læring hos eleverne. Det er ud fra disse overvejelser, at nedenstående problemformulering er udarbejdet.

Metode
Jeg har anvendt teori af Louise Klinge til at belyse, hvordan læreren kan opbygge positive lærer-elev relationer ved at handle relationskompetent ud fra tre synlige kendetegn. Endvidere argumenterer Louise Klinge for, at de positive lærer-elev relationer bidrager til elevers trivsel og læring. Jeg har benyttet teori af Berit Bae til at skabe sammenhæng mellem relationsarbejde og klasseledelse, hvor særligt gensidig respekt, tillid og anerkendelse har været i fokus. I arbejdet med didaktik har jeg anvendt teori af Lev Vygotsky, som definerer både læring og zonen for nærmeste udvikling... Køb adgang for at læse mere

Positiv relation mellem lærer og elev

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.