Portfolio med analyse af elevtekst

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Dansk 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 13
  • 5272
  • PDF
  • 2020
  • 19-08-2021

Læremiddelanalyse, Læsbarhedsanalyse: Portfolio med analyse af elevtekst

Portfolio-opgave i dansk med analyse af elevtekst om Mikal, som flytter ud i en hule.
Elevteksten er med i dokumentet samt elevens tilbagemelding.
Derudover indeholder opgaven:
imitatio-tekst
analyse af læremidlet “skriv den gode historie” – lavet af Paarup skole til en 5. klasse.
vurdering og analyse af 2 elevers læsekompetencer – og teksternes læsbarhed analyseres.
til sidst findes refleksioner over delprodukter og lærerproces.

Indhold

Analyse af elevtekst
Original tekst
Analyse af elevtekst.
Tilbagemelding til elev:
Imitatio-tekst
Prinsessen på ærten af H. C. Andersen
Imitatio-tekst - Den ensomme pige og træhunden
Analyse af læremiddel
Linus og Mikas' læsekompetencer
Analyse af 'Jungledyret Hugo':
Analyse af 'Tor bliver sur':
Analyse af Mikas' oplæsning:
Analyse af Linus' oplæsning:
Konklusion og ideer til videre læsning:
Refleksioner over delprodukter og lærerproces

Uddrag

Analyse af elevtekst
Original tekst
Mikal flytter i hule. en dag vile lvlikael ud og se nget i verden han sagde til sej sel vad skal jeg ta mede da han havde stoet lit og kiket gikd han ud i køknet og tog noet mad og så gik han ud i verden da han vag gådet lit så han en ræveunge mikael gik langsomt hen til den mikael kune se ...

---

Analyse af elevtekst.
Ud fra en analyse af elevens fejl ved brug af denne rettenøgle kan man se, at elevens hyppigste fejl er stavefejl. Hertil er det dog nærliggende at påtænke, at de fleste af disse stavefejl skyldes ...

---

Tilbagemelding til elev:
“Kære elev
God og spændende historie du har fået skabt. Det er dejligt at det skrider fremad med ...

---

Imitatio-tekst
Prinsessen på ærten af H. C. Andersen
Der var engang en prins; han ville have sig en prinsesse, men det skulle være en rigtig prinsesse. Så rejste han hele verden rundt, for at finde sådan en, men alle vegne var der noget i vejen, prinsesser var der nok af, men om det var rigtige prinsesser, kunne han ikke ganske ...

---

Læremidlet “skriv den gode historie” er lavet af Paarup skole til en 5. klasse. Vi har analyseret læremidlet ud fra teksten: “didaktiv 2.0 - læremiddelkultur mellem tradition og innovation” skrevet af Karsten Gynther og René B. Christiansen.

Analyse
Målet med undervisningen, som knytter sig til dette læremiddel er, at eleven efter forløbet skal have den tilstrækkelige viden til at kunne skrive en fuldstændig historie. Der bliver ....

---

Analyse af 'Jungledyret Hugo':
Teksten 'Jungledyret Hugo', som Mikas læser op er forholdsvis læsbar. Ordstoffet i teksten er læseligt for en elev i 4 klasse, da langt de fleste ord er høj frekvente ord såsom: ”var, så, også og ellers”. Der forekommer dog også en række lav frekvente ord såsom: ”slyngplanter, ...

---

Analyse af Linus' oplæsning:
Det er tydeligt at Linus ikke er ligeså langt i sine læsekompetencer som f.eks. Mikas. Dette ses for det første i valget af tekst til Linus. Linus' tekst har et lixtal på 4 hvorimod Mikas' tekst har ...

---

Refleksioner over delprodukter og lærerproces
I det følgene afsnit vil jeg reflektere over de delprodukter og læreprocesser jeg har produceret i fællesskab med min studiegruppe. I forbindelse med produktionen af portfolien, er det blevet klart for mig, at struktur er et nøgleord i forbindelse med det at være lærer og undervise børn. Denne periode har set anderledes ud for os som studiegruppe, og vi har været nød til at tænke i nye baner og ændre retning indtil flere gange. Dette ser jeg dog klart som en... Køb adgang for at læse mere

Portfolio med analyse af elevtekst

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.