Pop art – som billedsprog

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Billedkunst
  • 6
  • 1774
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2005
  • 01-08-2005

Synopsis: Pop art – som billedsprog

Gennem arbejdet med Pop-art som billedsprog, er det vores mål at eleverne opnår dybere kendskab til Pop-art som et udtryksmiddel og herigennem udvikle elevernes dannelse.
Vi ønsker at arbejde med elevernes bearbejdning af sansemæssige og følelsesmæssige områder, som de konfronteres med hver dag i form af forskellige kulturprodukter . Ved valg af emne er vi opmærksomme på at elevernes interesse spiller en central rolle, udgangspunktet er derfor fælles og alment. Gennem arbejdet med billedsprog, vil elevernes opfattelse af Pop-art nuanceres, dette vil ske ved analyse samt oplevelse af Pop-arten som kunstform.
Som eksempel på dette har vi valgt at sammensætte et undervisningsforløb der tager udgangspunkt i de æstetiske læreprocesser med fokus på følelser, oplevelser og analyse i den skabende proces.
Undervisningsforløbet henvender sig til de ældste elever. Vi er opmærksomme på at deres udtrykskompetencer ofte ikke stemmer overens med deres udvikling i øvrigt, hvilket har spillet ind i vores overvejelser af valg af emne.

Pop art – som billedsprog

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.

Materialer relateret til Pop art – som billedsprog.