Planlægning af undervisningsforløb | PL Studieproukt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Undervisningsplan, Studieprodukt: Planlægning af undervisningsforløb | PL Studieproukt

PL studieprodukt om emnet "Planlægning af undervisningsforløb". Tager udgangspunkt i et undervisningsforløb om og undervisningsplan til emnet "Afrika" i en 2. klasse.

Indhold

1.Indledning s. 2
1.1 Skolen og skoledistriktet s.2
1.2 Eksempel på arbejdet med planlægning på skolen s.2
1.3 Elevforudsætninger i det konkrete forløb s.2
1.4 Sammenfatning s.4
2. Det teoretiske og juridiske grundlag for planlægningen s.4
3. Alsidig udvikling og demokratisk dannelse s.4
4. Læringsteoretisk forståelse s.5
4.1 Sammenfatning s.7
5. Forløbet og dets begrundelser s.7
6. Forløbet i overbliksform s.8
6.1 Didaktiske begrundelser og beslutninger s.9
7. Afslutning s.10
8. Bibliografi s.11
9. Bilag s.13

Uddrag

1. Indledning
Vi tager udgangspunkt i folkeskolen Skovlunde skole nord, som befinder sig i Ballerup kommune. Vi har i vores opgave udarbejdet et tværfagligt undervisningsforløb om Afrika for 2 klasse, der indeholder didaktiske kategorier som bliver begrundet i forhold til elevers alsidige udvikling, læring og dannelse i overensstemmelse med folkeskolens formål. Afrika er blevet valgt som emne, da vi synes det er vigtigt, at eleverne får kendskab til, hvordan andre mennesker i verden lever, kontra dem selv.

1.1 Skolen og skoledistriktet - arbejdet med planlægning
Folkeskolen Skovlunde skole nord, befinder sig i Ballerup kommune. Skolen har omkring 500 elever, fordelt ud på to klasse spor. Skolen er kendetegnet ved at være en nysgerrig skole, der hele tiden udvikler sig med højt præsterende årgangsteam. Skolens vision er “skole med vilje.” som er en fælles vision for skoleområdet. (Skovlunde skole, 2019) ...

---

4.1 Indholdsdimensionen
Forløbet med Afrika skal give eleverne forståelse, indsigt, mening, sammenhæng og overblik over hvad Afrika egentlig er for et sted. Det vil der blive arbejdet med på forskellige måder i vores tværfaglige forløb. Vi vil starte med at forsøge at skitsere for dem, at Afrika er et kontinent, som består af en masse forskellige lande. Vi vil gerne tale med eleverne om hvad det vil sige at være fattig, om hvordan et liv i fattigdom adskiller sig fra det liv, de selv lever, og om hvordan børnene ville hjælpe, hvis de havde en ven, der var fattig. Et andet samtaleemne, vi også ser som er oplagt at tale om, er de mange andre forskelle og ligheder mellem lande i Afrika og Danmark. Det kan være alt fra klima og mad til pligter og leg.

4.2 Samspilsdimensionen
Gennem forløbet inddrager vi eleverne ved at stille spørgsmål og lytte til elevernes fortællinger. Dette sker især når eleverne skal fortælle, hvad de har lært om forløbet med Afrika. Hver elev fremstiller en side i PowerPoint med udvalgte billeder og fakta om Afrika som de har lært... Køb adgang for at læse mere

Planlægning af undervisningsforløb | PL Studieproukt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.