PL4 om Fandango 5

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Undervisning af tosprogede elever (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 16
  • 4738
  • PDF
  • Læreruddannelsen Campus Carlsberg
  • 2019
  • 26-07-2019

Kompetencemålsprøve: PL4 om Fandango 5

PL4 om læremidlet: Fandango 5.

Problemstilling
Hvordan kan jeg som lærer i danskfaget redidaktisere læremidlet Fandango 5 således, at det er med til at udvikle de tosprogede elevers tilegnelse af de faglige kompetencer samt motivere dem til at deltage aktivt i danskundervisningen?

Indhold

Indledning 2
Problemstilling 2
Præsentation af læremidlet Fandango 5 2
Læremiddelanalyse 3
Mål og sammenhæng 3
Sproget i læremidlet 6
Stilladsering 8
Vurdering og redidaktisering 10
Før læsningen 12
Under læsningen 13
Efter læsningen 14
Evaluering 14
Konklusion 15
Litteraturliste 16

Uddrag

Indledning
I Danmark er folkeskolerne bygget op således, at eleverne takt med deres udvikling, danner deres sprogfærdigheder, herunder deres skriftlige sprogfærdigheder og deres mundtlige sprogfærdigheder. Undervisningsministeriet har vedtaget, at det bør være et grundlæggende princip i folkeskolen, at man som lærer, arbejder målrettet med elevernes sproglige udvikling i undervisningen. ”Tosprogede elevers sproglige færdigheder i dansk er afgørende for deres forståelse af indholdet i skolens undervisning. Ikke alle tosprogede elever har de nødvendige dansksproglige forudsætninger, der skal til for at kunne deltage aktivt i undervisningen. Det er derfor vigtigt, at de får den sprogstøtte, som de har behov for” (Undervisningsministeriet, 2014). I forbindelse med ovennævnte uddrag, er det væsentligt, at læreren tager afsæt i at støtte samt videreudvikle den enkelte elev på baggrund af elevens individuelle kompetencer. Læreren skal være i stand til at koble elevernes hverdagssprog til deres fagsprog, som der bliver anvendt i skolen (Knudsen & Wulff, 2017). Der kan som ofte, opstå udfordringer i en flersproget klasse, når der arbejdes med diverse tekster i undervisningssammenhænge, dette tilfælde gælder ikke blot for eleven, men også læreren. Det er derfor vigtigt, at man som lærer, er i stand til at arbejde kildekritisk med læremidler, før man gør brug af dem i undervisningen. I forbindelse med dette, vil jeg forsøge at udpege de sproglige udfordringer ved arbejdet med fagtekster i et læremiddel, man som lærer, kan møde på sin vej med særligt fokus på de tosprogede elever. Læremidlet, jeg har valgt at analyse og arbejde med, er Fandango for 5. klassetrin. Her lægger jeg mit fokus på kapitel 2 Jeg vil vha. analysen forsøge at skabe diverse deltagelsesmuligheder for de tosprogede elever, hvilket har ledt mig til nedenstående problemformulering... Køb adgang for at læse mere

PL4 om Fandango 5

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.