PL4 om det inkluderende læringsmiljø

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)Almen undervisningskompetence (Pædagogik og Lærerfaglighed)Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 30
  • 7995
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2019
  • 25-04-2019

Kompetencemålsprøve: PL4 om det inkluderende læringsmiljø

Kompetencemålsprøve (KMP) i pædagogik og lærerfaglighed: Elevens læring og udvikling, almen undervisningskompetence og specialpædagogik.

Pædagogisk tema og problemformulering

I denne opgave har jeg udvalgt et pædagogisk tema, jeg savnede viden om, da jeg skulle planlægge min undervisning til min fjerdeårspraktik. Jeg har valgt at fokusere på skabelsen af et inkluderende læringsmiljø, og hvordan man kan understøtte dette igennem et øget fokus på de pågældende elevers positioner i klassen. Ud fra ovenstående tema er jeg nået frem til følgende problemformulering:

Hvordan kan man gennem en bevidst tilgang til elevernes positioner i klasserummet understøtte et inkluderende læringsmiljø, der skaber deltagelsesmuligheder for alle klassens elever?

Indhold

Indledning 3
Pædagogisk tema og problemformulering 3
Metode 4
Præsentation af undervisningsforløb 4
Præsentation af didaktisk nærbillede 6
Det didaktiske nærbillede 6
En observeret hændelse i lektion 7 7
Teori og begrebsafklaring 8
Narrativ terapi 8
Eksternalisering 8
Positionering 9
Hørehæmmelse 10
Det fysiske rum 10
Et inkluderende læringsmiljø 11
Rosenthal-effekten 11
Analyse af undervisningsforløb og didaktisk nærbillede 12
Elevernes positioner i undervisningen 12
Vigtigheden af positive narrativer og deltagelsesmuligheder 13
Det fysiske rum og konsekvenser af nedsat hørelse 15
Konklusion 16
Forslag til praksisudvikling 16
Litteraturliste 19
Bilag 22
Bilag 1: Undervisningsforløb 23
Bilag 2: Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel 26
Bilag 3: Elevernes placering under gruppearbejdet 27
Bilag 4: Klasserummets opsætning skitseret med Ritas faste plads under plenumundervisning 28
Bilag 5: Ritas opgavebesvarelse af dagbogen 29
Bilag 6: Forslag til udformning af LP-model 30

Uddrag

Metode
Denne opgave er udformet på baggrund af viden, som er tilegnet i forbindelse med undervisningen i fagområdet Lærerens grundfaglighed. Gennem mine valg af teori har jeg forsøgt at komme ind på alle tre kompetenceområder. Mine kompetencer indenfor almen didaktik kan ses, når undervisningsforløbet bliver tilrettelagt og analyseret ved hjælp af Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel og når der skrives om forskellige aktiviteter i undervisningen samt Cooperative Learning. Under elevens læring og udvikling har jeg valgt at rette fokus mod teorier om narrativer og eksternalisering. Inklusion og positionering taler ind i modulet om specialpædagogik.

Opgaven bygger på empiri, der er indsamlet i forbindelse med fjerdeårspraktikken på læreruddannelsen. Praktikken varede i seks uger, hvilket gjorde det muligt for min praktikmakker og jeg at indsamle meget empiri for derefter at udvælge det, som jeg fandt mest interessant til denne opgave. Jeg har haft en induktiv tilgang, hvor jeg i forbindelse med min praktikempiriindsamling faldt over en del situationer, som gav anledning til undren og skabte en higen efter at få en større forståelse for de situationer, jeg observerede. Under empiriindsamlingen var jeg opmærksom på, at observation ikke bare sker, men at jeg måtte være opmærksom på hvad jeg så og være hurtig til at skrive det ned, så episoden ikke bare sivede væk fra tankerne, ”Observation er netop at lægge mærke til det der sker, på en særlig opmærksom måde” (Gjøsund et. al, 2000:16). I praktikken benyttede vi os af logbogsskrivning, hvilket var med til at bibeholde vores umiddelbare indtryk af det observerede. Da vi var i praktik indtog vi en rolle i klasserummet, der gjorde, at vi ikke udelukkende befandt os der for at observere, men fordi vi først og fremmest var der for at undervise, hvilket netop muliggjorde, at vi kunne observere på hinandens undervisning, da vi var to. Ydermere medvirkede det også til, at eleverne havde et kendskab til os, så vi ikke var helt fremmede, da disse observationer, blev gjort. Dog er jeg også opmærksom på, at de observationer, som jeg har gjort mig, er påvirket af min blotte tilstedeværelse og at vi altså på den måde har været deltagere i vores egne observationer (ibid:22)... Køb adgang for at læse mere

PL4 om det inkluderende læringsmiljø

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.