PL prøve om forstyrrelser

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)Almen undervisningskompetence (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 35
  • 10326
  • PDF
  • Læreruddannelsen Roskilde
  • 2018
  • 14-10-2019

Modulprøve: PL prøve om forstyrrelser

Afsluttende prøve i PL.

Problemformulering
Hvilken betydning har det for klasserummet, at enkelte elever forstyrrer undervisningen? Og hvordan kan vi på baggrund af dette som lærere fremme alle elevers læring og skabe det mest optimale læringsmiljø?

Indhold

Indledning 3
Det didaktiske nærbillede 3
Situationen 4
Problemformulering 5
Uddrag af oprindelig undervisningsplan 5
Begrundelse for oprindelig undervisningsplan 7
Teori- og begrebspræsentation 9
Inklusion 9
Zonen for nærmeste udvikling - ZNU 11
Undervisningsdifferentiering 12
Klasseledelse 13
Handleperspektiver 13
Teamsamarbejde 20
De tre reaktionszoner 21
Klassens regler 22
Konkrete regler for 2.B 23
Revideret undervisningsplan 23
Handleplan 26
Konklusion 28
Litteraturliste 30
Bilag 31
Bilag 1 – Oprindelig undervisningsplan 31
Bilag 2 – skriveskabeloner 1 34
Bilag 3 – Skriveskabeloner 2 35

Uddrag

Indledning
Folkeskoleloven sætter krav, om at undervisningen i den danske folkeskole skal tage udgangspunkt i elevens forudsætninger (UVM, 2018). For at kunne opfylde dette, er man nødt til at sætte inklusion i spil. Netop for at ramme elevernes forskellige forudsætninger, er man også nødt til at sørge for, at der er undervisningsdifferentiering, såvel fagligt som socialt. I den danske folkeskole støder man på mange forskellige problematikker. En af disse er forstyrrende og urolige elementer i undervisningen. En rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut, giver et klart billede af, hvordan eleverne oplever at være en del af et godt og trygt læringsmiljø. Ud fra rapporten giver eleverne udtryk for at en vigtig del af undervisningen er, at de har mulighed for at koncentrere sig i et rolig læringsmiljø (EVA, 2018)

Rapporten har samtidig fundet frem til, at uro præger læringsmiljøet negativt og udgør et stort problem for at eleverne kan udføre deres faglige gøremål. Eleverne giver samtidig klart udtryk for, at de ønsker passende faglige udfordringer tilpasset deres forudsætninger. De oplever dog, at det ofte ikke bliver indfriet og enten er for svært eller for let, hvilket resulterer i, at de keder sig eller giver op. Rammesætning og tydelig instruktion er også bærende elementer i undervisningen. Ud fra rapporten giver eleverne et entydigt billede af at læreren skal være præcis i forhold til introduktion og instruktioner og have rammesat sin undervisning klart og tydeligt, så forvirring minimeres og øger deres chancer for deltagelse, når de ved, hvad de skal (EVA,2018).

Hvis ikke disse faktorer som vi har zoomet ind på bliver indfriet i læringsrummet, så kan det resultere i en negativ oplevelse af elevernes skoledag. Som kommende lærere i den folkeskolen er det vores pligt at sørge for, at disse beskrevet elementer bliver en realitet for eleverne i undervisningen.

---

... En stor del af vores undervisningstimer bærer præg af denne problematik, selvom de bliver igangsat af enkelte elever. Vi ser dog stadig at nogle elever godt kan abstrahere for de forstyrrende og ukoncentrerede elevers ageren. Det er typisk de fagligt stærkere elever, som kan arbejde videre under uro. Dog ender det oftest med, at de fagtligt stærke elever bliver påvirket af de andre elevers urolige adfærd efter noget tid.

Vi hører klassens lærerteam, om hvordan vi selv kan agere i forhold til disse situationer, men det er svært for dem at komme med et godt bud, da de efter eget udsagn ikke selv har knækket koden endnu. Vi ser dog, at det generelle billede af lærernes måde at tackle situationer på er, at de bruger mange rettelser og lærerne kommer med trusler om straf, hvis ikke de gør, hvad de får besked på. Vi observerer også, at lærerne slår ned på mange små forstyrrelser, også selvom det er opgaveløsning eleverne snakker om. Derudover kommer lærerne med afprøvninger af nye forholdsregler, der ikke følges op på... Køb adgang for at læse mere

PL prøve om forstyrrelser

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.