PL opgave om udsatte elever

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 14
  • 5366
  • PDF
  • Læreruddannelsen Vordingborg
  • 2019
  • 08-06-2020

Modulopgave: PL opgave om udsatte elever

Problemformulering
Hvorfor skal man være opmærksom på udsatte elever og deres negative og sociale arv, når det kommer til elever i ens klasse?
• Hvordan påvirker klassekulturen udsatte elever?
• Hvordan kan man styrke udsatte elever gennem undervisning?

Underviserens kommentar

Diskussion og Analyse er blandet sammen.
Struktur kunne være lidt bedre.

Forfatterens kommentar

Diskussion og Analyse er blandet sammen.
Struktur kunne være lidt bedre.

Indhold

Case – 12/11/2018 3
Indledning 4
Problemformulering: 4
Teori: 5
De 12 nøglefaktorer for effektivitet: 5
De fire elementer 5
Den gode spiral 5
Anne Maj Nielsen, Kirsten Fink-Jensen og Charlotte Ringsmose 6
Tegn på deltagelse og læring 7
Processen med at formulere tegn på læring 7
J.H. Lund og T.N. Rasmussen: 7
Undersøgelse: Læreroplevelser af elever og deres forældre 7
Præsentation af undervisningsplan med planlægningsmodel 8
Dansk: 8
Model 9
Analyse og undersøgelse af casen og undervisningsplan 10
Analyse af undervisningsplan 10
Analyse af case: 10
Diskussion af analyseresultater 11
Handle- & udviklingsperspektiv 13
Konklusion 14
Hvorfor skal man være opmærksom på udsatte elever og deres negative og sociale arv, når det kommer til elever i ens klasse? 14
Hvordan påvirker klassekulturen udsatte elever? 14
Hvordan kan man styrke udsatte elever gennem undervisning? 14
Perspektivering 14
Litteraturliste 15

Uddrag

Indledning
Den danske folkeskole er i dag en blanding af alle socioøkonomiske, sociale og faglige lag, som findes i Danmark. Alligevel er der relativt lidt, man som lærer kan støtte sig til, hvis man gerne vil kunne tage tiltag, som ikke fokuserer på udsatte elevers faglige kunnen. Størstedelen af undersøgelser omkring sociale udsatte elever der findes i dag, fokuserer på de udsatte elever, som kan præstere godt fagligt.
Derudover var jeg nysgerrig efter, hvordan forældre, værger eller anden familie kan påvirke en klasses kultur, uden selv at være tilstede i klassen, og hvorfor social arv, være den negativ, neutral eller positiv, påvirker eleverne?
Opgaven er bygget sådan op, at jeg først vil præsentere min teori, hvor der iblandt dem er en undersøgelse af læreres oplevelser af elever og deres forældre. Efter dette er min undervisningsplan, og så en kort forklaring om, hvorfor jeg har valgt at gøre, som jeg gjorde. Derefter har jeg analyseret undervisningsplanen og den case, jeg har arbejdet med. Efter dette er der diskussion af resultaterne fra analysen.
Til sidst vil jeg komme med handle- og udviklingsperspektiver, en konklusion og perspektivering om, hvad der kan gøres i fremtiden.

---

Analyse og undersøgelse af casen og undervisningsplan
Analyse af undervisningsplan
Som tidligere nævnt valgte jeg at prioritere gruppearbejde for at styrke deltagelse og samarbejde i klassen. Min undervisningsplan blev udarbejdet efter De 12 nøglefaktorer for effektivitet, De fire elementer og Den gode spiral.

Elevernes og mine egne forventninger til undervisningen:
Under tiltag står der, at man skal gøre lærerens forventninger klare fra starten. Den metode jeg brugte for at gøre mine forventninger klare, var ved at starte alle lektioner ud med at skrive en punktplan på tavlen, som indeholdte de overordnede punkter, vi skulle igennem i denne lektion. Punktplanen var også med til at opbygge struktur, og for at følge nogle at de fælles retningslinjer, som andre lærere også gjorde brug af i deres undervisning... Køb adgang for at læse mere

PL opgave om udsatte elever

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.