PL om aktiv deltagelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 29
  • 11050
  • PDF
  • 2019
  • 26-05-2020

Modulopgave: PL om aktiv deltagelse

PL opgave om at skabe aktiv deltagelse i klasserummet.

Problemformulering
Hvorvidt og hvordan kan vi som lærere i en klasse med flere elever i komplicerede læringssituationer skabe et motiverende læringsmiljø, hvor alle elever er aktivt deltagende i undervisningen?

Indhold

Indledning 2
Didaktisk nærbillede 2
Problemformulering 6
Elever i komplicerede læringssituationer 6
Hvad vil det sige at være i en kompliceret læringssituation? 7
Normalitetsbegrebet 7
Eksekutive vanskeligheder 8
Neuropsykologisk synspunkt 10
Motivation 11
Deci og Ryans teori om selvbestemmelse 11
Selvbestemmelsesteorien i det didaktiske nærbillede 13
Flowzonen 13
Flow i skolen/det didaktiske nærbillede 15
Det gode læringsmiljø 16
Det motiverende læringsmiljø 17
At være en del af et læringsfælleskab 18
Situeret læring for eleven O 19
Udfordringerne ved differentiering – hvilke muligheder har læreren? 19
Udfordringerne 19
Muligheder for læreren 21
Cooperative Learning som motiverende redskab i undervisningen 22
Cooperative Learning i det didaktiske nærbillede 23
Synlig læring 25
Synlig læring for eleven O 26
Vurdering 27
Bibliografi 28

Uddrag

Indledning
Aktiv deltagelse i et klasserum har altid været højt værdsat blandt lærere. Udbyttet af læringen er tit blevet bedømt ud fra, hvor mange elever der deltog i plenumsamtalerne. Derfor har der både fra lærernes og elevernes side været fokus på, at eleverne skulle fremstå positivt i den mundtlige del af undervisningen. Før i tiden var udfordringerne heller ikke de samme, som man ser i folkeskolen i dag. Differentieringen i undervisningen blev typisk lavet ud fra et organisatorisk perspektiv, og eleverne blev inddelt efter niveau. Men Salamancaerklæringens indførsel i 1994 gjorde, at alle børn fik ret til undervisning uanset handicap eller ej. Det gjorde, at undervisningen skulle tænkes anderledes og med inklusionslovens indførsel i 2012 blev mundtligheden i folkeskolen en helt anden udfordring end førhen. I dag er det lærerens opgave, at alle elever opnår optimal læring. Det kan være en stor udfordring i en klasse, hvor niveauforskellene er store. Vi har gennem vores didaktiske nærbillede set på udfordringerne af, at have en klasse med elever i komplicerede læringssituationer og hvilke muligheder læreren har for at støtte dem samt resten af klassen til mere aktiv deltagelse.

Didaktisk nærbillede
Dette didaktiske nærbillede tager udgangspunkt i et undervisningsforløb om lyrik i en 7. klasse. Inden forløbets start er der til teammøde med klassens dansklærer en samtale om klassen som helhed og elever, der skal tages hensyn til. Læreren fortæller blandt andet, at klassen har et godt fællesskab, men at den aktive deltagelse ikke er stor. Derudover er der tre elever med dysleksi og... Køb adgang for at læse mere

PL om aktiv deltagelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.