PL-prøve om mobning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 25
  • 381
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2018
  • 25-04-2019

Modulprøve: PL-prøve om mobning

PL-prøve i pædagogik og lærerfaglighed om mobning.

Problemformulering
Hvordan kan man i en klasseledelseskontekst, skabe praksisfællesskaber i undervisningen uden mobning, med udgangspunkt i fællesskabende didaktikker?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Læsevejledning
Case
Teori og begrebsafklaring
Mobning
Fællesskabende didaktikker
Praksisfællesskab
Situeret læring
Legitim perifer deltagelse
Normalitet og afvigelser
Didaktiske relations model
Analyse
Longing for belonging
Social eksklusionsangst og normalitet
Læreren som leder
Dårlige praksisfællesskaber – mindre læring
Afrunding
Handleanvisning/Diskussion
Undervisningsforløb
Læringsforudsætninger
Mål
Læringsprocessen
Indhold
Rammefaktor
Vurdering
Handleforslag
Diskussion
Konklusion
Litteraturliste
Bøger
Internet
Youtube
Bilag
Didaktiske relations model
Undervisningsforløb
Evaluerings skema
Smiley rapport
Uddybende spørgeskema

Uddrag

Indledning
I denne opgave vil jeg undersøge, hvordan jeg som kommende lærer bør handle i praksis ift. det ofte benyttede begreb mobning. Det vil jeg gør med fokus på fællesskabende didaktikker, i relation til elevernes udvikling. Jeg har valgt emnet mobning, da det er et problem, jeg som kommende lærer ikke kan komme udenom. Jeg mener det er vigtigt, at barnet får en tryg opvækst i den danske folkeskole, uden mobning. En lærers opgave er derfor, at have alle i klassens trivsel for øje. Mobning finder sted på alle skoler, i større eller mindre grad. Eleverne står ofte hjælpeløse, når de står over for mobning. Mobning kan have stor betydning for deres videre liv i skolen og senere i livet, hvis ikke det bliver stoppet i tide. Mange lærere vælger i dag, af uvidenhed eller usikkerhed, at lukke øjnene for mobning, fordi de mangler brugbare redskaber til, at løse situationer, hvor børn mobber eller mobbes. Derudover har elevernes trivsel i skolen, stor påvirkning på deres faglige resultater. Jo større adgang vi får til at deltage i noget, vi oplever som meningsfulde aktiviteter, jo større potentielt læringsudbytte får vi (Løw & Skibsted, 2014).

Læsevejledning
Min opgave beskriver læring i skolen, i et socialt og kulturelt perspektiv. Adgang til læring i sociale praksisser bliver centralt i opgaven. Den didaktiske forståelse i denne opgave, tager udgangspunkt i at vi lærer i relation til andre, hvor det ikke kun er interaktionen imellem eleven og den voksne der er vigtig, men i høj grad også eleverne imellem. Deres engagement i forhold til aktiviteter i undervisningen, er afgørende for fællesskabet. I indeværende opgave definerer jeg didaktik, i en situeret læringsforståelse; som undervisningspraksisser der giver adgang til læring. Til sidst i opgaven, vil jeg samle trådene, i en vision om, hvordan indsatsen mod mobning, kan skabes ud fra fællesskabende didaktikker. Jeg vil derudover give et bud på, hvordan fællesskabende didaktikker kan inddrages i planlægningen af undervisningen, i en klasse som nævnt i casen. Jeg anvender den didaktiske relations model, som planlægningsværktøj til mit undervisningsforløb.

Case
Casen er en oplevelse jeg har haft med en elev, i mit arbejde som lærervikar på X Skole i Køge

Emma fra 4.B. føler sig holdt uden for klassen af særligt to piger, som ingen tør sige imod. Den ene af pigerne var engang Emmas bedste veninde og blev også drillet når hun legede med Emma, den anden er flyttet til skolen i starten af skoleåret. Emma bliver dagligt kaldt grimme ting, og hendes bedste veninder har vendt hende ryggen. Emma føler ikke hun har nogle venner. I frikvarterende holder Emma sig mest for sig selv, da hun ofte bliver holdt ude af legene af de andre elever i klassen. Hvis Emma ønsker at lege med nogen, er hun nødt til at henvende sig til andre og ofte mindre klasser. Hun føler ikke, at lærerne kan lide hende eller lytter, når ...

---

Undervisningsforløb
På baggrund af min teori og analyse, tager jeg udgangspunkt i fællesskabende didaktikker, for at forsøge at skabe situerede lærings situationer, hvor praksis fællesskaberne er gode, inden for et forløb i faget matematik. Da det er bliver nævnt, at klassen synes undervisningen er kedelig og ensformig, har jeg valgt at bruge et spil som eleverne kender, og spiller i deres fritid. Jeg anvender Hiim og Hippes relations model som baggrund for hvordan mit forløb er bygget op (se bilag).

Læringsforudsætninger
Læringsforudsætningerne for undervisningsforløbet er, at eleverne får styrket deres sociale kompetencer, i form af gruppearbejde. Da jeg i casen bliver oplyst omkring klassens faglige niveau,... Køb adgang for at læse mere

PL-prøve om mobning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.