PL eksamen om motivation i samfundsfag

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Almen undervisningskompetence (Pædagogik og Lærerfaglighed)Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed), Samfundsfag
  • Godkendt
  • 20
  • 6482
  • PDF
  • 2020
  • 14-10-2021

Kompetencemålsprøve: PL eksamen om motivation i samfundsfag

KMP i PL om pædagogisk læring.

Problemformulering
Hvordan får jeg tilrettelagt undervisningen i 9. a i samfundsfag, så eleverne er motiverede og deltager fagligt og socialt?

Underviserens kommentar

Skulle have indeholdt et forskningsbaseret element.

Indhold

Indledning: 2
Metodeafsnit 3
Didaktiske nærbilleder 3
Didaktisk nærbillede 1 3
Didaktisk nærbillede 2 4
Kort om den nationale strejke 5
Analyse 5
Almen undervisningskompetence 5
Smtte-modellen 5
Wolfgang klafki 8
Elevens læring og udvikling 10
Deci og ryans selvbestemmelsesteori 10
Specialpædagogik 12
Inklusionskompetencer 12
Handletiltag 13
Vurdering 14
Det epokale nøgleproblem 14
Stilladsering af eleverne 15
Konklusion 16
Perspektivering 16
Bibliography 17
Bilag 18
Bilag 1 18
Bilag 2 18

Uddrag

Metodeafsnit
Denne opgave er skrevet på baggrund af de tre lærerfaglige fag og deres kompetencemål i læreruddannelsen; Almen undervisning, Elevens læring og udvikling samt specialpædagogik. Problemstillingen for opgaven lyder således; Hvordan får jeg tilrettelagt undervisningen i 9. a i samfundsfag, så eleverne er motiverede og deltager fagligt og socialt? Jeg har taget udgangspunkt i nedenstående valgte teorier. SMTTE-modellen (Nørregaard, 2006) og Klafki's (Klafki, 2001) teori om kategorial dannelse og epokale nøgleproblemer har til formål at dække kompetenceområdet almen undervisning. Kompetencemålet for dette, er at den studerende ud fra begrundet didaktiske overvejelser kan planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i folkeskolen. Med fokus på at dække Elevers læring og udvikling har jeg valgt at inddrage Deci og Ryans (Klinge, 2016) teori om selvbestemmelse. Jeg har i mit forløb og i opgaven haft fokus på følgende del af kompetencemålet for ELU: Den studerende kan alene og i samarbejde med andre skabe fællesskaber og facilitere elevers læring og udvikling, samt lede læreprocesser, der tilgodeser udvikling af individuelle, sociale og kommunikative kompetencer. Med henblik på det sidste kompetenceområde, specialpædagogik, har jeg valgt at inddrage Jan Tønnesvangs (Tønnesvang, 2013) teori om inklusionskompetencer. Kompetencemålet for området forventer at den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle særligt tilrettelagt inkluderende undervisning for elever i komplicerede læringssituationer. Hermed er alle tre lærerfaglige fag med til at belyse problemformuleringen... Køb adgang for at læse mere

PL eksamen om motivation i samfundsfag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.