PL eksamen om inklusion

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Undervisning af tosprogede elever (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 18
  • 7396
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2019
  • 07-03-2019

Kompetencemålsprøve: PL eksamen om inklusion

PL Kompetencemålsprøve om inklusion.

Problemformulering
Hvornår er inklusion opnået, og hvordan håndterer man som lærer udfordringerne ved inklusion i en klasse?

Underviserens kommentar

Rigtig god opgave, dog gerne gå lidt mere i dybden med teoretikerne og få et mere flydende sprog.

Indhold

Introduktion
Præsentation af problemformulering og min interesse i dette emne.
Alle navne er opdigtede.
Mit didaktiske nærbillede kontekst:
Didaktisk nærbillede:
Begrundelse for den valgte teori:
Undersøgelse af pædagogisk tema og problemformulering.
Konklusion:
Litteraturliste

Uddrag

Introduktion: Mit pædagogiske tema omhandler inklusion. Det er en af de varme kartofler i debatten om folkeskolen. At inklusion i dag fylder så meget i debatten, skyldes især Inklusionsloven fra 2012, hvor et bredt flertal i folketinget ændrede tankerne om inklusion radikalt. Fra 2012, der skulle børn, som modtog mindre end 9 specialtimer om ugen ikke længere modtage specialundervisning . Tankerne bag loven var, at det ville give et løft for alle elever, både de nu inkluderede elever og for almenelever. Dette var resultatet af forskning af Clearinghouse i 2012, der påviste via undersøgelse fra fx USA og Canada, at inklusion kunne gavne alle elever . Derudover brugte politikere økonomi som en motivation. Cirka 30 procent af pengene til skolerne gik til specialundervisningen, og hvis en stor del af de penge blev frigivet, så kunne det komme alle til gode . Så i 2012 var inklusionsloven en realitet.
Disse tanker bag loven byggede på Salamancaerklæringen fra 1994. En erklæring, der lagde vægt på, at alle elever, også dem med særlige behov, har ret til uddannelse i det skolesystem, der er vedtaget for hovedparten af alle børn .

Præsentation af problemformulering og min interesse i dette emne.
Min egen interesse i dette emne kommer af, at jeg selv kommer til at stå i den virkelighed. Da inklusionsloven kom frem, der anså jeg tankerne for smukke. Alle kunne i fællesskab få noget ud af, at alle var sammen, og der ikke fandtes A og B klasser. Dog har jeg i min praktikker selv oplevet og deltaget i samtaler med andre lærere, der har udfordret denne tankegang og fået mig til at indse udfordringerne ved inklusion. Jeg fornemmer, at det på alle måder er et ord, der ofte bare kastes rundt som forklaring på alt . Derfor vil jeg i opgaven gerne fokusere på nogle af de bekymringer jeg har set ude i klasserne. Når ordet bruges, så slår det mig, hvor sjældent man egentlig hører nogle tanker om målet for det, som ikke bare handler om tal. Inklusionsloven sagde, at 96 procent af alle børn skulle gå i almenskolen, men er inklusion så opnået, når vi rammer det tal? Ikke for mig. Hvornår kan jeg stå ude i en klasse og sige, nu er denne elev inkluderet? Og hvordan kan jeg nemmere nå derhen?

Mit Begrundede undervisningsforløb, der her består af 4 Lektioner

Jeg bruger udtrykket inklusionsbørn i opgaven, det forsvarer jeg med, at jeg ofte i praksis møder dette begreb, fordi man her ofte vælger stadig at fokusere på, at problemet er iboende i barnet i modsætning til det relationelle syn, hvor problemerne i stedet er i rammerne og i relationerne .

Mit forløb har jeg sat ind i Hiim og Hibbes relations model. Jeg har valgt denne model, da den er et godt redskab, der giver læren mulighed både for refleksioner inden undervisningen, men også evaluering undervejs og bagefter . Da jeg ikke ude på skolen i alle timerne satte mig og satte tingene ind i en model, har jeg ved overvejelser senere hen mærket, at mange af de ting, der ikke fungerede optimalt skete, fordi jeg ikke tænkte på det som en helhed.

Forløbet forgik i samfundsfag i en 9. klasse, og vi skulle starte et emne, der hed forbrydelse og straf. Vi havde observeret nogle timer på, og det hjalp mig med elevernes forudsætninger... Køb adgang for at læse mere

PL eksamen om inklusion

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.