PISA og tosprogede elever

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 9
  • 2561
  • PDF
  • 2011
  • 11-12-2012

Studieprodukt: PISA og tosprogede elever

Studieprodukt om PISA og tosprogede elever.

Problemformulering
Hvorfor klarer tosprogede elever sig dårligere end etnisk danske elever i den danske folkeskole? Kan skolen ændre på dette, og hvad kan den enkelte lærer gøre?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
PISA og PISA Etnisk 3
Hvad viser undersøgelserne? 3
Skolen kontra hjemmet 4
Pierre Bourdieu 5
Bernt Gustavsson 5
Interkulturel kompetence 6
Lærerens rolle 6
Hvad kan skolen gøre? 7
Konklusion og diskussion 7
Litteraturliste 8
Bilag 1 9

Uddrag

Indledning
I forbindelse med temaet dannelse og pædagogiske teorier, har jeg valgt at beskæftige mig med hvorfor tosprogede elever klarer sig dårligere end etnisk danske elever, idet jeg finder dette meget interessant, eftersom jeg selv er tosproget. Opgaven vil blandt andet tage udgangspunkt i PISA undersøgelser, som understøtter problemformuleringen.
Et af hovedresultaterne fra PISA Etnisk 2005 understreger følgende: ”47 procent af de tosprogede elever er uden funktionelle læsekompetencer, når de forlader folkeskolen.” Igen PISA etnisk 2008 konkluderer blandt andet på: ”Uddannelsesfrekvensen for indvandrere og efterkommere er fortsat betydeligt lavere end blandt danskere, idet 74 procent af de danske elever går videre til ungdomsuddannelserne, mens kun 46 efterkommere går videre.”1
Eftersom tosprogede elever udgør ca. 10 procent i grundskolen2, er det vigtigt at man som kommende lærer kan kommunikere samt møde forældre, kolleger og elever fra forskellige kultur med både forventninger og forståelse. Dette kræver en interkulturel kompetence, som uddannelsen skal udvikle hos de kommende lærere, eftersom vi lever i et multikulturelt samfund. For at vi skal kunne udvikle interkulturel kompetence hos eleverne, skal vi som lærere besidde kompetencen selv.

Afgrænsning
For at få et overblik over, hvorfor tosprogede elever klarer sig dårligt, må vi have fat i nogle teorier, som kan belyse emnet, og tal der kan understøtte problemformuleringen, derfor har jeg valgt at inddrage PISA (og PISA-Etnisk) samt Pierre Bourdieu og Bernt Gustavsson med fokus på sociale barrierer... Køb adgang for at læse mere

PISA og tosprogede elever

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.