Overvejelser med undervisning i håndarbejde

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Håndværk og design
  • Godkendt
  • 16
  • 13125
  • PDF
  • Læreruddannelsen Vordingborg
  • 2002
  • 29-10-2002

Eksamensopgave: Overvejelser med undervisning i håndarbejde

Opgaven tager udgangspunkt i overordnede overvejelser med hensyn til håndarbejde undervisning, historisk forløb, læringsteorier, kompetencetilegnelser. De æstetiske overvejelser, kan inddrages til andre praktisk musiske fag.

Problemformulering
Hvordan kan man som lærer i håndarbejde medvirke til at udvikle/understøtte elevernes handlekompetence?

Indhold

Problemformulering 1
Begrundelse for det valgte emne 1
Metode 1
OVERORDNEDE OVERVEJELSER - DEL i
Det gode håndværk som modernitetens læringsrum 1
Praktisk fremstilling og tænkning 2
Læring 3
Den praktiske læreproces 4
Æstetiske læreprocesser 5
Lærerens overvejelser/planlægning 6
Moderniteten og kompetencer 7
ET UNDERVISNINGSFORLØB - DEL 2
Oplæg til praktikantundervisning 8
Mål for undervisningen 8
Planlægning af undervisningsforløb 8
Hvordan gjorde jeg 9
Vurdering af modul 9
EFTERBEHANDLING - DEL 3
Den håndværksmæssige virksomhed 11
Den skabende virksomhed 12
Den tekstile designproces 13
Det samfundsmæssige og kulturelle indhold 14
Litteraturhenvisninger 15

Uddrag

Begrundelse for det valgte emne:
Indholdet i undervisningen i faget håndarbejde er ikke noget som mange studerende på seminariet umiddelbart har beskæftiget sig med teoretisk. Den generelle opfattelse af faget bærer også præg af de studerendes egen oplevelse af faget i deres skoletid. Men tiden og metoderne har ændret sig og vil ændre sig. De unge er ikke de samme som de unge, vi var engang, og samfundet, der omgiver os, er også ganske anderledes. Jeg vil derfor i min opgave søge at indkredse, hvad man som lærer skal give eleverne med i bagagen ud i samfundet - med særlig henblik på håndarbejdstimerne.

Metode:
Min opgave tager udgangspunkt i overordnede overvejelser med hensyn til
håndarbejdsundervisning, historisk forløb, læringsteorier, kompetencetilegnelser samt en
beskrivelse af mesterlærerprincippet.
Afsnittet om praktisk undervisning er baseret på faktisk udført undervisning. Vurderingsafsnittet indeholder mine konklusioner og en efterrationalisering af teorier i forbindelse med praktikken og senere undervisning på seminariet... Køb adgang for at læse mere

Overvejelser med undervisning i håndarbejde

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.