Pædagogisk arbejde med selvstændighed og livskvalitet hos børn med ADHD og Autisme

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Eksamensopgave: Pædagogisk arbejde med selvstændighed og livskvalitet hos børn med ADHD og Autisme

Eksamensopgave på pædagoguddannelsen i Specialisering - Mennesker med nedsat funktionsevne. Det er en bestået/ikke bestået eksamen

Prøveemne: ”Pædagogisk arbejde med selvstændighed og livskvalitet hos børn med ADHD og Autisme”.

Indhold

Indledning 2
Emneafgrænsning 2
Metodevalg 2
ADHD 3
Autisme 4
Inklusion og eksklusion 5
Selvstændighed 6
Livskvalitet 7
Pædagogisk tilgang (TEACCH 8
Pædagogisk forløb 10
Praksisfortælling 11
analyse af Teori og Praksis 12
Sprogstimulering gennem daglige gøremål (Line) 12
Konklusion 14
Litteraturliste 15

Uddrag

Indledning
I forhold til specialiseringen har jeg valgt at have fokus på Selvstændighed og livskvalitet. Jeg vil undersøge, hvad begreberne ADHD og Autisme dækker over. Hvordan pædagogerne kan være med til at udvikle selvstændighed og livskvalitet, ved at bruge TEACCH som et pædagogisk redskab.

Dette er med henblik på at de kan klare sig delvis eller helt selv, og deltage aktivt i samfundet med de forudsætninger, de har.

Fra min praktik, ved jeg at børn med svær ADHD og/eller Autisme, kan have det svært i almindelig folkeskoler, derfor har man i nogle tilfælde vurderet at barnet skal i specialskole. Nogle af børnene kommer fra folkeskoler og ind i specialskolerne.

Emneafgrænsning
Jeg vil tage udgangspunkt i Langagerskolen, hvor jeg vil indrage begrebet inklusion, for at tydeliggøre hvordan der arbejdes med inklusion på Langagerskolen.

Jeg har valgt at have fokus på hvordan man kan støtte børn med ADHD og/Autisme, med en pædagogisk tilgang ud fra TEACCH, i at udvikle størst mulige livskvalitet og selvstændighed. Jeg vil til sidst koble teori sammen med et praksis eksempel, hvor jeg vil evaluere på dette.

Langagerskolen er en Heldagsskole for børn med svær ADHD og/eller Autisme spektrum forstyrrelser og lignede udviklingsforstyrrelser. Hvor man arbejder ud fra en special pædagogisk tilgang der er tilrettelagt ud fra TEACCH. Børnene jeg har arbejdet med er imellem 8-12 år og det er dem jeg vil tage udgangspunkt i.

Metodevalg
Jeg vil bruge Bent Madsens bog Socialpædagogik, integration og inklusion i det moderne samfund. Desuden vil jeg bruge kilder fra internettet. Til dels vil bruge mine egne erfaringer fra Praktikken og fra Medarbejder kursus 1, i den teoretiske del, samt i den evaluerende del. Jeg vil bruge Theo Peeters bog ”Autisme fra Teoretisk forståelse til pædagogisk praksis” og relevant litteratur fra Langagerskolen... Køb adgang for at læse mere

Pædagogisk arbejde med selvstændighed og livskvalitet hos børn med ADHD og Autisme

[3]
Bedømmelser
 • 26-09-2011
  Interessant opgave. God inspiration til min kommende opgave.
 • 31-05-2012
  den er god nok, kan godt bruges .. :)
 • 23-01-2015
  Skrevet af Pædagogstuderende på 6. semester
  God til at få inspiration.