Pædagogikkens handlingsproblem

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Pædagogik
  • Ingen givet
  • 2
  • 821
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2013
  • 25-04-2014

Pædagogikkens handlingsproblem

En beskrivelse af hvad pædagogikkens handlingsproblem er, og en diskussion af hvilken betydning det har for en lærers arbejde.

Opgaven er skrevet på baggrund af første del i Alexanders von Oettingens bog "Almen pædagogik", hvor pædagogikkens handlingsproblem er beskrevet og problematiseret.

I opgaven er de vigtigste pointer trukket ud og det bliver belyst hvilken betydning pædagogikkens handlingsproblem kan have i folkeskolen.

Opgaven er skrevet som en lille afslutning på et forløb om det pædagogiske handlingsproblem.

Uddrag

En pædagogisk handling er kendetegnet ved at forsøge at fremme en mulig læringsproces. Elevens læringsproces er derfor motivet i enhver pædagogisk handling. Man kan dog ikke sætte lighedstegn mellem lærerens undervisning og elevernes læring. Man taler her om den pædagogiske difference, der betegner den forskel der er på elevens individuelle læringsproces og lærerens læringsintention.

Læringsprocesser er ”tavse” og opdages derfor ikke altid. En læringsproces er noget der bare sker, og det er svært at præcisere, hvad der egentlig skete... Køb adgang for at læse mere

Pædagogikkens handlingsproblem

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.