Medbestemmelse | Pædagogisk diplomuddannelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Anden uddannelse 1. år
  • Andet
  • Godkendt
  • 29
  • 7797
  • PDF
  • 2014
  • 05-11-2014

Medbestemmelse | Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse modul 2 didaktik og læring.

Opgavegrundlaget består i, at vi vil undersøge teoretisk, om vi ved systematisk målrettet didaktisk planlægning af tværfaglige undervisningsforløb og gruppesammensætning kan medvirke til, at elevernes læring styrkes. I opgaven giver vi også vores bud på hvad godt kollegialt samarbejde er på tværs af fagene.

Lærerstuderende.dk's kommentar

Vær opmærksom på, at opgaven er skrevet på pædagogisk diplomuddannelse og ikke læreruddannelsen.

Lærerstuderende.dk vurderer dog, at emnet har meget tilfælles med læreruddannelsen.

Indhold

Tværfaglig undervisning 4
Problemstilling 5
Metode 6
Vores problemformulering lyder således: 6
Kompetence udvikling 6
De kompetencemål der skal opfyldes i det aktuelle forløb 7
Undervisningsforløb 10
Baggrund for vores valg helhedsmodellen 11
Evaluering 16
Konklusion 17
Litteraturliste 19
Bilag nr. 1 28

Uddrag

Ud over vores primære problemformulering håber vi på en sekundær gevinst, nemlig at det nye undervisnings forløb giver de kommende fodterapeuter mod på at fremstille flere indlægssåler.
Undersøgelser har i uddannelsen været årsag til, at vi efterfølgende har indført mere struktureret gruppearbejde, hvilket har medført, at eleverne i deres lokale
undervisningsevaluering har givet udtryk for, at de har fået mere medbestemmelse i undervisningen, og de føler sig mere trygge ved både den teoretiske og praktiske del. Vi vil derfor undersøge teoretisk, om vi ved systematisk målrettet didaktisk planlægning af tværfaglige undervisningsforløb og gruppesammensætning kan medvirke til, at elevernes læring styrkes... Køb adgang for at læse mere

Medbestemmelse | Pædagogisk diplomuddannelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.