Pædagogens samarbejde med forældre

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 2. semester
  • Andet fag eller modul (Pædagog)
  • Godkendt
  • 12
  • 2789
  • PDF
  • 2014
  • 10-04-2014

Pædagogens samarbejde med forældre

1. års prøve på pædagoguddannelsen og handler om pædagogens samarbejde med forældre.

Opgavens problemstillinger er; hvordan man definerer det gode pædagog og forælder samarbejde, samt hvorfor det er vigtigt for børns trivsel, at pædagogerne kan kommunikere med forældrene på en god og anerkendende måde.

Opgaven indeholder, praktiske fortællinger, observationer, teori og analyse af case.

Problemstilling:

Hvordan man definere det gode pædagog og forælder samarbejde? Hvorfor det er vigtigt for børns trivsel at pædagogerne kan kommunikere med forældrene på en god og anerkendende måde?

Forfatterens kommentar

Der kan med fordel blive uddybet yderligere i analyse af case og samtaletyper.

Indhold

Indledning 3
Problemstilling: 3
Metodiske overvejelser 4
Bearbejdelse af problemstillingen 5
Kommunikation 5
Habermas 5
Koble teori med praksis: 6
Empiri: 7
Samtaletyper: 8
Den daglige kontakt 8
De 3 p´er 9
Samtalens stuktur 9
Den svære samtale: 10
Tavshedspligt og Underretning 11
Den faglige sparing med kollegaer. 11
Vigtigheden af det gode forælder samarbejde med øje for barnet trivsel? 12
Konklusioner 12
Kilde henvisning 14

Uddrag

Indledning
Langt de fleste danske børn vokser i dag op, med daglige skift mellem daginstitution og hjem. Det er en ny situation. For kun 100 år siden var det kun en meget lille del af danske børn, der gik i børnehave eller andre daginstitutioner. Før det var familien den eneste ramme om børns opvækst. Fra 1970 og fremad er der sket et voldsomt fremskidt af udbud af daginstitutioner for alle aldersgrupper. Det er således i dag mere end 90 procent af alle børn mellem tre og seks år, som går i børnehave. Derfor er samarbejdet mellem forældre og pædagogerne i dag alt afgørende.
Følgene vil belyse hvorfor jeg mener, at det er af væsentlig betydning for det enkelte barns udvikling, læring og trivsel, at dagtilbud og forældre har et ansvarsfuldt samarbejde.
Der står i Dagtilbudslovens § 7 stk. 2, at: ”Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst”.

Da jeg var i praktik var jeg i en specialebørnehave, for børn med forskellige adfærdsmæssige vanskeligheder. Der mødte jeg mange bekymrede og opsøgende forældre/plejeforældre osv. som viste mig vigtigheden af det gode samarbejde mellem pædagogerne og forældrene.
Der er mange pædagogiske overvejelser i spil, i et godt forældre samarbejde, derfor har jeg valgt og at holde fokus på samarbejdet mellem pædagogerne og forældre til børn med særlige behov.
Jeg vil i opgaven tage udgangspunkt i det genneralle samarbejde i og omkring barnets udvikling.

Metodiske overvejelser:

Jeg vil bruge nedenstående teorier til at belyse analysen af mine problemstillinger, samt at undervejs underbygge teorierne med empiri fra min 1. praktikperiode, og analysere på dette.

• Jeg vil komme ind på hvad kommunikation i alt sin enkelthed og analysere på den gode kommunikation.

• Jeg vil inddrage Habermas teori om den herredømmefrie samtale og kigge på den ligeværdige relation.

• Jeg vil kigge på loyaliteten og vigtigheden af at tavshedspligten bliver overholdt.

• Opgaven vil også komme ind på den svære samtale, med fokus på barnet og den faglige sparing med kollegaer.

• Jeg vil komme ind på strukturen på samtalen og hvorfor det er så vigtigt.

Mit fokus vil i hele opgaven være vigtigheden af godt forældre samarbejde med øje for barnets trivsel.
Der vil i opgaven gentagene gange komme egne eksempler, illustrationer og begrebsforklaringer... Køb adgang for at læse mere

Pædagogens samarbejde med forældre

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.