Pædagogen som myndighedsperson

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 3. semester
  • Pædagogens grundfaglighed (GK1, GK2, GK3)
  • Godkendt
  • 10
  • 2558
  • PDF
  • Professionshøjskolen Absalon
  • 2019
  • 28-10-2020

Eksamensopgave: Pædagogen som myndighedsperson

Dette er en eksamensopgave i Pædagogens grundfaglighed efter casen pædagogen som myndighedsperson.

Faglige problemstilling i casen:
Hvordan kan vi som myndighedsperson hjælpe Oliver til at udvikle et mere positivt adfærdsmønster og en bedre trivsel i skolen.

Indhold

Indledning: 2
Kompetencemål: 2
Faglige problemstilling i casen: 2
Resume af casen: 2
Teori 3
Analyse: 5
Handleforslag: 6
Litteraturliste: 7
Bilag: 8

Uddrag

Indledning:
Jeg har valgt i denne opgave i forhold til casen om Oliver at have fokus på relationsdannelse og kommunikation for på bedst mulig måde at kunne hjælpe Oliver bedst muligt.
Jeg vil i opgaven starte med at lave et kort resume af casen og efterfølgende vil jeg med relevant teori analysere casen. Til sidst vil jeg præsentere et konkret pædagogisk handleforslag.

Resume af casen:
(Bilag 1.)
Oliver er en dreng fra et socioøkonomisk område med høj arbejdsløshed som skal starte i 3. klasse på en skole i et økonomisk velstillet område. Ugen før Oliver starter afholder Mia og Jens et lille møde, hvor kun Olivers mor deltager, da Olivers far er blevet varetægtsfængslet for en voldsepisode.
Den første tid på skolen forløber godt, Oliver danner hurtigt relation til Ludvig og Valdemar og Oliver er fagligt fungerende. Langsomt blive han forstyrrende i klassen, hvortil Mia og ...

---

Teori
Relationsdannelse
Relationer er med til at udgøre et væsentligt moment i menneskers udvikling som børn, unge og voksne og mennesker er derfor optaget af at danne og opretholde relationer og derved gøre sig erfaringer med relationer (Krøigaard, 2016, s.80). Vi ved derfor at det er afgørende... Køb adgang for at læse mere

Pædagogen som myndighedsperson

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.