Pædagogen som omsorgsperson

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 4. semester
  • Individ, institution og samfund
  • Godkendt
  • 18
  • 4127
  • PDF
  • 2014
  • 09-12-2014

Eksamensopgave: Pædagogen som omsorgsperson

Eksamensopgave i IIS - Individ, institusion og samfund - om pædagogen som en pædagogiske omsorgsperson for borgerne.

Problemformulering
Er det muligt for det pædagogiske personale, at tilgodese både institutionelle krav om objektivitet, og samtidigt varetage den faglige rolle som pædagogiske omsorgs person, for borgeren i den konkrete case med Jesper?

Indhold

Problemformulering 2
Metode 2
Max Webers magtbegreb 3
Max Webers bureaukratiteori 4
Kritik og hyldest af bureaukrati 6
Zygmunt Bauman – ”Modernitet og Bureaukratiet” 6
Paul du Gay –”In praise of bureaucracy” 7
Lovgivning og rettigheder for mennesker med handikap 7
Autismespekteret: Aspergers syndrom 8
Det pædagogiske dilemma 9
Analyse af teori og praksis i den konkrete case 11
Konklusion/Perspektivering 15
Litteratur 16

Uddrag

Indledning
I spændingsfeltet imellem anvendt pædagogik og kravet om magtbaseret struktur, befinder pædagogen sig. Pædagogens valg ift. handling overfor borgeren, vil altid bero på en sondring imellem denne magt og den uddannelse som har lært pædagogen at tænke, handle og være den faglige omsorgsperson.

Hvordan kan pædagogen håndtere sin rolle som professionel, indgå i en omsorgsfuld og engagerende relation til borgeren og samtidigt varetage rollen som systemets forlængede arm, hvor borgeren bliver objektificeret?

Metode
Jeg vil beskrive Max Webers magtbegreb og bureaukratiteori, for derved at opnå forståelse for den offentlige organisations struktur og derigennem belyse hvilken magt de er berettiget til at udøve.

Derudover vil jeg afdække hvad diagnosen Aspergers Syndrom indebærer for at afklare hvilke behov og begrænsninger borgeren kan have.

Ligeledes vil jeg igennem FN's handicapkonvention kort belyse, hvad der står angående mennesker med handikap og deres rettigheder for selvbestemmelse og ligestilling.

Ved brug af Marianne Kristiansens begreb ”professionelt nærvær”, vil jeg i opgaven redegøre for det professionelle dilemma pædagogen kan stå i... Køb adgang for at læse mere

Pædagogen som omsorgsperson

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.