Lærer og pædagogsamarbejde

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Pædagogstuderende 4. semester
 • Tværprofessionelt samarbejde
 • Godkendt
 • 16
 • 4752
 • PDF
 • 02-11-2011

Lærer og pædagogsamarbejde

Problemformulering
Hvorfor har lærer og pædagoger i nogle tilfælde svært ved at samarbejde, selvom de har et fælles ønske om det bedste for barnet? Hvilke tiltag kan evt. sættes i værk for at fremme samarbejdet, med henblik på at varetage det enkelte barns tarv bedst muligt?

Indhold

Indledning S.3
Emne S. 4
Problemstilling S. 4
Problemformulering S. 4
Pædagogens kernekompetencer S. 4
SFO-pædagogen S .6
Lærerens kernekompetencer S. 7
Hvorfor er det så svært S. 8
Lovgivning der har indflydelse på det tværprofessionelle
samarbejde mellem lærere og pædagoger S. 11
Fremtidens skole S. 13
Konklusion S. 15

Uddrag

Indledning:
Tværprofessionelt samarbejde er kommet til som et eksplicit krav i socialpolitikken og derfor i uddannelsespolitikken. På de danske skoler er det en vigtig og nødvendig samfundsmæssig opgave at pædagoger og lærere samarbejder omkring børnene, især i indskolingen (0-4 kl.) Pædagoger og lærere forventes i højere og højere grad at kunne samarbejde. Det forventes ikke at de skal overtage hinandens jobfunktioner, men at de skal kunne samarbejde tæt indbyrdes og kunne koordinere deres indsats for bedst mulige vilkår får børnenes liv og udvikling. Det er vigtigt at huske på at tværprofessionelt samarbejde er en nødvendighed i arbejdet med socialt belastede børn, unge og deres familier som en forebyggende indsats. Det er altså for at gøre en forskel vi begiver os ud i det tværprofessionelle. Dette bliver også lovpligtigt jf. servicelovens § 46 som fastsætter at støtten til børn og unge med særlige behov må ydes tidligt og sammenhængende, så begyndende problematikker hos barnet eller den unge så vidt muligt kan afhjælpes i hjemmet eller i nære miljø.1 Denne forebyggende indsats kunne f.eks. være at spotte børn der kommer fra urimelige kår i hjemmet og hjælpe dem til at få en positiv hverdag, som kan videreføres til voksenlivet. Derfor er det en vigtig samfundsmæssig opgave.

Men med forskellige baggrunde og forskellige uddannelser er der uden tvivl også forskellige syn på hvordan en given situation skal håndteres hvis du spørger henholdsvis lærere og pædagoger. Det skyldes, at de fagprofessionelle medarbejdergrupper på området; pædagoger, lærere, socialrådgivere, psykologer og sundhedsplejersker har forskellige fagkulturer og forudsætninger for at indgå i et tværfagligt samarbejde om børn og unge2. Der er også andre ting der spiller ind og gør ... Køb adgang for at læse mere

Lærer og pædagogsamarbejde

[4]
Bedømmelser
 • 14-08-2012
  Beskrivelsen af pædagogens kompetencer kontra lærens
 • 10-02-2013
  den er god, og vil andbefale den
 • 17-11-2013
  tak for opgaveeeennnnn
 • 28-12-2012
  fin opgave, god inspiration