Opgave om inklusion i folkeskolen | Pædagog

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 5. semester
  • Individ, institution og samfund
  • Godkendt
  • 16
  • 4673
  • PDF
  • 2014
  • 04-11-2014

Opgave om inklusion i folkeskolen | Pædagog

Opgave fra pædagoguddannelsen om inklusion er højt på dagsordenen på Christiansborg, men sker der reelt inklusion i folkeskolen?

Problemstilling
Hvordan bidrager afvigere til samfundet, og hvordan lever en SFO op til regeringens mål om inklusion?

Indhold

Indledning 3
Problemstilling 3
Metode 4
Afgrænsning 5
Émile Durkheim 5
Mekanisk- og organisk solidaritet 5
Normalitet og afvigelse 6
Integration 7
Inklusion 8
Analyse 9
Hvordan bidrager afvigere til samfundet? 9
Hvordan lever en SFO op til regerings mål om inklusion? 11
Konklusion 14
Litteraturliste 16

Uddrag

Indledning
Inklusion er et af tidens mest omtalte begreber inden for såvel den pædagogiske som politiske verden. Undervisningsministeren kan dårligt holde en tale uden at nævne inklusion, og rundt i kommunerne er inklusionsbegrebet højt på dagsordenen. I Skanderborg, hvor jeg tilbragte min anden praktikperiode i en SFO, er der kommunalt udarbejdet en inklusionsstrategi for børn og unge i alderen 0-17 år. Strategien har fokus på at udvikle bæredygtige fællesskaber, hvor mangfoldighed og forskellighed ses som en styrke (Skanderborg Kommune, 2013).
Det øgede fokus på inklusion viser sig også i det aktuelle mediebillede. I tv-udsendelser, aviser og på diverse nyhedssider berettes der om, hvordan det går med inklusionen. Regeringens målsætning er nemlig, at 96 procent af alle skolebørn skal være inkluderet i den almindelige undervisning i 2015 (Undervisningsministeriet, 2014). Selvom målet, om at flere børn skal inkluderes, umiddelbart lyder positivt, giver det anledning til en omfattende debat. Der debatteres blandt forskere, pædagoger, lærere, forældre og andre, som alle har en holdning til, hvad inklusion er. Flere forældre udtrykker bekymring over, hvilke problemer børn med særlige vanskeligheder kan skabe for de øvrige børn. En sådan bekymring kan ses som et udtryk for en vis skepsis over for inklusion. På trods af det bakker både politikere og forskere op om inklusion
(Sørensen & Nansen, 2014). Ovenstående rejser en række relevante spørgsmål, herunder eksempelvis: Hvordan kan forskellighed medvirke til børns læring og udvikling? Hvilken indvirkning har børn med særlige vanskeligheder på de øvrige børn? Er det muligt at inkludere 96 procent af alle skolebørn? Hvad skal der til, for at inklusion kan lykkes?

Metode
For at belyse, hvordan afvigere bidrager til samfundet, vil jeg indledningsvis inddrage Émile Durkheim, som var fransk sociolog. Dette vil jeg gøre ved at redegøre for hans teori om mekanisk- og organisk solidaritet samt normalitet og afvigelse.

Afgrænsning
Eftersom jeg ønsker at inddrage erfaringer fra min praktikperiode i en SFO, vil mit fokus være på inklusion og afvigelser i denne type institution. Durkheim anvender forskellige kategorier om det at afvige, herunder forbryder og afviger (Durkheim, 2000). I pågældende opgave vil jeg bruge betegnelsen afviger. Når jeg bruger betegnelsen afviger, skal dette forstås i betydningen social afviger... Køb adgang for at læse mere

Opgave om inklusion i folkeskolen | Pædagog

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.