Dagskost | Studieprodukt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Madkundskab
  • Godkendt
  • 14
  • 2011
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2012
  • 11-12-2012

Dagskost | Studieprodukt

Studieprodukt om dagskost i madkundskab.

Opgaven går ud på, at man udarbejder et kost- og motionsinterview med en person i aldersgrup-pen 11-14 år, hvor der bliver udspurgt til kost- og motionsniveau dagen før interviewet bliver ud-arbejdet. Vores opgave er udarbejdet ud fra et interview af en 7. klasses pige, på 13 år. Pigen er af anden etnisk baggrund, og bor i X. På grund af faderens arbejde har familien meget svingende spisetider. I interviewet fortalte pigen at aftensmaden blev serveret kl. 16.30, den pågældende dag. Pigen forklarede at til aftenssnack lavede hende og søsteren pommes frites, hvorfor vi har valgt at fokusere på kartoflen som levnedsmiddel. Vi har indtryk af, at mange familier i dag ikke har så meget tid til og interesse for madlavning, hvorfor dagskostens sammensætning bliver derefter.

Indhold

Indledning 1
Metode 2
Fejlkilder 2
Motionsinterview 2
Kost interview 2
Vurdering af kosten ud fra beregninger i Winfood 4 3
Vurdering af måltidsfordelingen 3
Mellemmåltid kl. 10 4
Frokost kl. 12 5
Mellemmåltid kl. 15 5
Aftensmad 16.30 6
Snack kl. 19 6
Mellemmåltid kl. 20.30 7
Total for hele dagen 7
Vitaminer og mineraler 8
Forslag til kostændring 9
Kartoflen – fra jord til bord 9
Undervisningsforløb i emnet dagskost i folkeskolen 10
Konklusion 11
Litteraturliste 12
Bilag 1 – undervisningsforslag i skemaform 12

Uddrag

Metode
På baggrund af det pigen gjorde opmærksom på under interviewet, kommer vi som gruppe med en forbedring af den ernæringsmæssige sammensætning i hendes kost. På den måde forbedre hendes kost, ved at komme med små justeringer af måden kosten er sammensat af, uden det bli-ver uoverskueligt, samt en analyse baseret på beregninger af kosten ud fra Winfood 4... Køb adgang for at læse mere

Dagskost | Studieprodukt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.