Speciale om anbragte unge

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Pædagogstuderende 5. semester
 • Bachelorprojekt for pædagog
 • Godkendt
 • 39
 • 19179
 • PDF
 • 19-11-2001

Speciale om anbragte unge

Problemformulering
Hvilke kompetencer skal vi som pædagoger besidde, for at kunne hjælpe og vejlede de 15-18 årige døgnanbragte unge gennem deres sorg, når de mister en forælder? For at kunne tilegne os denne indsigt og viden, er vi nødsaget til at tage enkelt dele ud, for at kunne forstå helheden.
Hypotese A) Vi formoder, at de unge der har mistet, som vi vil møde på en døgninstitution, vil relationerne mellem de unge og pædagogerne være baseret på et større behov for tilknytning og identifikationsmodeller være tilstede.
Hypotese B) En anden problematik vi vil præsentere er, om anbragte unge der er i sorg, har risiko for at udvikle en krise? Denne tese vil vi forsøge at få be- eller afkræftet.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Metode 3
Teori 5
Facts og lovgivning 5
Omstændigheder omkring anbragte unge 7
Kulturen i det danske samfund. 9
John Bowlbys tilknytningsteori 12
Tab af tilknytningsperson. 14
Faserne kontra sorg 15
Bowlbys sorgbeskrivelse 16
Tab og ”opvejning” af tilknytningsperson 17
Definition af sorg og krise 18
Døden og ritualernes betydning 19
Sorg- og krise reaktioner hos børn og unge 20
De fire opgaver i sorgarbejde 22
Sammendrag og delkonklusion på teoriafsnit. 25
Empiri 26
Analyse og diskussion 31
Konklusion 34
Handleforslag og perspektivering
Evaluering
Litteraturliste

Uddrag

Indledning

Emnet i dette speciale tager udgangspunkt i vores interesse i forhold til bearbejdelse af sorg. Vores målgruppe vil være unge 15 –18 år, der mister en forælder ved dødsfald. Vi har valgt unge der bor på en døgninstitution, da vi er bevidste om, at det er her, vores relation til de unge er af en anden karakter, end de unge vi vil møde på normalområdet.

I vores speciale har vi valgt, at hovedtemaet vil være sorgbearbejdelse hos unge, der mister en forælder ved dødsfald. Det har primært vagt vores interesse, hvilke værktøjer/metoder der vil være relevante i forhold til vores målgruppe, når vi taler sorgbearbejdelse. Samtidig er det særligt spændende, da vi anser, at de værktøjer/metoder vi tilegner os i dette speciale, vil kunne bruges bredt i vores pædagogiske fremtid.

Sekundært i forhold til vores hovedtema, har vi observeret og diskuteret nogle problematikker, der har indvirkning på vores problemstilling. Blandt andet har vi observeret, at der i samfundet er en generel tendens til tabu omkring døden. Dette tabu bevæger sig også indenfor de pædagogiske kredse ex. når en bruger mister en forælder, reagerer nogle pædagoger med tilbagetrukkenhed, nok ofte på grund af deres egen usikkerhed. En anden problematik vi vil præsentere er, om unge der er anbragt på døgninstitutioner, er en særlig risikogruppe når de mister en forælder? Hermed er vores overvejelser, at deres relationer er anderledes, fordi de er på en døgninstitution, end hos unge der bor hjemme. Deres tilknytning til deres forældre vil enten være hæmmet, svækket, bristet eller styrket. Disse unge har oftest hændelser og oplevelser med fra deres fortid, som påvirker deres adfærd, så de afviger fra det vi i samfundet kalder ”normen”. Vi formoder, at unge i denne gruppe er særligt udsatte for, at sorgen kan udvikle sig til krise. Denne formodning vil vi forsøge at få be- eller afkræftet.

De unge fra 15–18 år står over for en masse valg og forventninger fra samfundets side, nemlig et samfund med individualisme og produktivitet i højsædet. Samtidig er de i denne periode af deres liv midt i puberteten og dens følger. Det er spændende for os, at se på, om der overhovedet er tid og rum til de unges sorgbearbejdelse i vores moderne samfund... Køb adgang for at læse mere

Speciale om anbragte unge

[8]
Bedømmelser
 • 18-10-2002
  hvor godt kan en opg. skrives bedrer end denher ?? Den er til et rent 13 tal efter min mening :-)
 • 27-02-2003
  rigtig god opgave som virkelig giver inspiration!
 • 15-11-2013
  simpelthen en super god opgave
 • 12-02-2012
  Den er super god, perfekt opgave :)