Årsplaner i engelsk

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Engelsk
  • Godkendt
  • 11
  • 2902
  • PDF
  • Den Frie Lærerskole i Ollerup
  • 2003
  • 26-01-2012

Undervisningsforløb: Årsplaner i engelsk

Opgave i engelsk om årsplanlægning i engelsk for en 7. klasse.

Problemformulering
Hvorfor en årsplan?

Indhold

Hvorfor en årsplan? 3
Lovgivning 3
Lokale planer 3
Skitsering af klassen 4
Overvejelser. 4
Begrundelser for valg i årsplanen 5
Summa Summarum 8
Litteraturliste 9
Tema-oversigt for året 2003/04; 10
Kommentarer: 11

Uddrag

Hvorfor en årsplan?
”Vidensformidling og information i sig selv giver ikke sikkerhed for læring. Det handler også om socialt samspil og om egen arbejdsindsats, om efterligning, afprøvning og udforskning og om personliggørelse af kundskaber og færdigheder gennem øvelse og refleksion. Det er derfor det bliver vigtigt at fokusere på læreprocesserne i skolen.”1
De grundlæggende tanker bag en årsplan, er at danne sig klare tanker om, hvilke mål klassen skal nå inden årets udløb, og hvordan disse opnås bedst muligt. Det er et vigtigt redskab til at kunne bevare fokus – og løbende kunne evaluere om eleverne får det ud af undervisningen, som man havde sat sig for. Årsplanen kan ikke noget i sig selv, men kan give anledning til at teamet overvejer hvad eleverne skal lære – altså udvikle undervisningens indhold og fagets progression. Den giver anledning til at ”holde styr på” undervisnings indhold, ikke for at styre alting til punkt og prikke, men for løbende at kunne være opmærksom på det som det hele handler om, nemlig elevernes læringsprocesser.

Gennem arbejdet med årsplanen er man tvunget til, at gøre sig nogle overvejelser af faglig og pædagogisk karakter, for at være opmærksom på hensigten med sine valg, planer og mål når man står overfor teamet, ledelsen, elever og ikke mindst forældrene... Køb adgang for at læse mere

Årsplaner i engelsk

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.