Opdragelse af børn

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Pædagogik
  • Ingen givet
  • 6
  • 1785
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2003
  • 17-05-2010

Eksamensopgave: Opdragelse af børn

Problemformulering
Med udgangspunkt i den aktuelle debat om opdragelse i den danske folkeskole, vil vi undersøge, hvad vi skal opdrage til, og hvad vores lærerrolle bliver?

Indhold

Indledning og begrundelse for valg af emne 2
Problemformulering 2
Metode 2
Opdragelse 2
Kompetence 3
Social kompetence 3
Socialesering 3
Dannelse 4
John Deweys menneskesyn 4
Lærerroller 5
Konklusion 5
Litteraturliste 6

Uddrag

Indledning og begrundelse for valg af emne.
Børn opholder sig i dag meget af deres tid i skoler og daginstitutioner, da det er almindeligt, at begge forældre arbejder. Når man arbejder med børn, vil man naturligvis gøre sig tanker om, hvad der er godt for de børn, som man har med af gøre. De fleste forældre gør sig ligeledes mange overvejelser over, hvad der er godt for deres børn, dels er opdragelsen blevet mere
kompliceret og nuanceret med de samfundsmæssige ændringer, der har fundet sted, og mange er pga. deres arbejde en del væk fra deres børn. Den store samfundsmæssige udvikling har haft indflydelse på lærerrollen. I dag er det et diskuteret emne, da mange mennesker har et syn på hvordan lærerens rolle skal være. Det er svært at definere, hvad der karakteriserer en god lærer, idet der er så mange forskellige meninger herom. Men hvad er det for en type lærer, der er brug for i vores tids folkeskole? Dette interesserer os, da vi efter læreruddannelsen skal påtage os denne rolle. Med baggrund af det ovenstående mener vi, at det er spændende at undersøge, hvad vi forstår ved opdragelsen og hvad vores lærerrolle er?

Metode
Vores opgave er bygget op omkring Bente Jensen undersøgelse om kompetence og social kompetence, og Schaffer RH undersøgelser om social og socialisering af børn i det moderne danske samfund. Til sidst vil vi inddrage John Dewey syn på opdragelse og lærerrollen.

Opdragelse
Opdragelse har i mennesket historie været et af de centrale begreber, der er blevet anvendt i forbindelse med overførelse af værdier og normer sociokulturelt kontekst. I vores moderen samfund er omsorgen og opdragelsen i høj grad lagt ud til eksperter som lærer og pædagoger. Opdragelsen er kontekst afhængig, den er både... Køb adgang for at læse mere

Opdragelse af børn

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.