Opdeling af køn i daginstitutioner

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Studieprodukt: Opdeling af køn i daginstitutioner

Studieprodukt skrevet udfra modul 3 i køn, seksualitet og mangfoldighed.

Opgaven handler om opdeling af drenge og piger i daginstitutioner.

Indhold

Indledning 3
Metoder 3
Køn 3
Artikel 4
Det pædagogiske arbejde med køn og mangfoldighed/model - mere fokus generelt 5
Lovgivning 5
DR2 Uden køn 6
Mediefil 7
Konklusion 7

Uddrag

INDLEDNING:
Modulets læringsmål: Den studerende har viden om og færdigheder i at anvende et tværfagligt social psykologisk og sociologisk praksisrettet perspektiv på relationerne mellem faktorer, der generelt påvirker og muliggør børns, unges og voksnes udvikling, læring, identitet og dannelse og særligt har betydning for deres kønsidentitet, seksualitet og familieformer. Den studerende har viden om og færdigheder i, at etablere udviklende, lærerige og dannende pædagogiske miljøer og professionelle omsorgsrelationer i pædagogisk praksis baseret på børns, unges og voksnes perspektiver på ligestilling og mangfoldighed set i relation til deres familieformer og køn.
Vi har valgt at skrive om pædagogernes måder at opdele børn, i de normale kønsstereotyper i daginstitutionerne på. I vores opgave kommer vi ind på hvilke metoder vi har brugt. Vi vil belyse omkring de lovgivninger vi har i Danmark, som pædagoger skal følge, for at sikre børnenes alsidige udvikling og læring. Vi har valgt samtidig at tage lidt med om køn generelt. Samt vi analysere på både de artikler vi har læst og en dokumentar som vi har set. For at på den måde at bruge vores nye viden og komme med en konklusion til sidst i opgaven.

METODER:
I præsentations portfolioen har vi gjort brug af teori og viden fra vores arbejdsportofolioer og fra undervisningen på modulet Køn, seksualitet og mangfoldighed.
Til undersøgelse af vores problemfelt har vi gjort brug af litteratur fra undervisningen. Vi har primært gjort brug af bøgerne Køn, seksualitet og mangfoldighed og Pædagogik - introduktion til pædagogens grundfaglighed. Vi har valgt at bruge bøgerne fra undervisning til indsamling af viden og teori, da vi mener at de er troværdige.
Vi har valgt at analysere dokumentaren Uden køn fra 2013 som har været sendt på DR2. Den har givet os et indblik i hvordan man kan arbejde med køn og mangfoldighed i daginstitutioner... Køb adgang for at læse mere

Opdeling af køn i daginstitutioner

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.