Semesteropgave om observation af et barn i 7. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 5
  • 1431
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2003
  • 26-01-2012

Semesteropgave om observation af et barn i 7. klasse

Semesteropgave i psykologi om observation af et barn i 7. klasse.

Problemformulering:
Jeg ønsker at observere et barn i skolen og har derfor stillet mig selv disse spørgsmål:
􀂾 Hvordan observerer man et barn mens man selv underviser?
􀂾 Hvordan vælger jeg det barn der skal observeres?
􀂾 Hvilke metoder er anvendelige?
􀂾 Hvilke observationer har klassens andre lærere gjort?
􀂾 Hvad kan jeg udlede af mine observationsresultater?

Uddrag

Opgaven var at observere et barn i praktikperioden i skolen, mens en anden stod for
undervisningen. I praktikperioden stod jeg selv for al undervisning da jeg var alene i praktik
og ikke som andre 1. års studerende ude i praktikgrupper, og størstedelen af tiden havde
jeg klassen alene, derfor var muligheden for at observere et barn ret begrænset, men
måske mere realistisk i forhold til hvordan en færdiguddannet lærer observerer børnene.
Mine sparsomme observationer er samlet over en ret kort periode kun 6 uger, hvor jeg
havde klassen (7.a) 4 timer/uge i matematik og 2 timer/uge i fysik/kemi... Køb adgang for at læse mere

Semesteropgave om observation af et barn i 7. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.