Noter til bogen Socialpolitik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 4. semester
  • Individ, institution og samfund
  • Ingen givet
  • 11
  • 3064
  • PDF
  • 14-11-2011

Noter til bogen Socialpolitik

Noter til bogen Socialpolitik.

Socialpolitik af Iver Hornemann Møller.

Indhold

Kapitel 5 – Socialpolitiske modeller
Kapitel 6 – Køn, småbørnsomsorg og forgørelse i europæiske velfærdsstater
Kapitel 7- Medborgerskab og diversitet
Kapitel 8 – Social arv
Kapitel 10 – Social udstødte
Kapitel 11 – Beskyttelse af børn
Kapitel 13 – Etniske minoriteter og socialpolitik
Kapitel 14 – Socialpolitikkens virkninger: integration, differentiering, selvbestemmelse og disciplinering?
Kapitel 20 – Sociale udgifter
Kapitel 21 – Socialpolitik og fordeling

Uddrag

Kapitel 5 – Socialpolitiske modeller
Socialpolitik=regler til at ændre sociale forhold i en bestemt retning
Socialpolitik i forskellige lande har mange ligheder, men har også små forskelle. Nogen har mere af det ene og andre har mere af noget andet.
Modeller kan bruges til at skabe det store overblik over f.eks. et lands social politik. Ikke en perfekt løsning men et godt og brugbart redskab se definition s. 118
Modeller har før været politisk(Staten) orienterde, men i fremtiden vil modellerne i højere grad have fokus på individualisme og markedet.
Forskel på at være i kontakt med systemet i DK set i forhold til f.eks. Italien. Samme sammenlingning kan man lave med DK i dag og DK i 30'erne.
Normative modeller: Om hvordan virkeligheden bør være. Analytiske modeller: Forståelse af hvordan virkeligheden er.
Social politisk model:
Kan forstås som en samfundskontrakt mellem broger og stat. Borgeren skal rette sig efter staten og til gengæld stiller staten serviceydelser til rådighed for borgeren. Er beskrevet kort i DK Grundlov
Individ kan forstås som en familiefar som udover at forsørge sig selv også skal forsørge sin familie... Køb adgang for at læse mere

Noter til bogen Socialpolitik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.