Normalitetsbegrebets betydning for specialpædagogikken

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 8
  • 1464
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2011
  • 27-09-2012

Studieprodukt: Normalitetsbegrebets betydning for specialpædagogikken

Studieprodukt i specialpædagogik.

Problemformulering
I hvor høj grad er normalitetsbegrebet en afgørende faktor for specialundervisningen? Der tages bl.a. udgangspunkt i artiklen ”Den psykologiserede pædagogik og specialpædagogikken” af Klaus Nielsen samt ”Normalitetsbegrebet – et historisk og aktuelt perspektiv” af Birgit Kirkebæk.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering: 3
Normalitetsbegrebet 3
Den psykologiserede pædagogik 4
Historisk perspektiv 6
Faren ved at være ”anderledes” 6
Normalitetsbegrebets betydning for specialundervisningen 7
Litteraturliste: 8

Uddrag

Indledning

Normalitetsbegrebet fortæller os, hvad der er normalt, og hvordan vi bør være som mennesker, for at befinde os indenfor det vi i dagligdags tale omtaler som ”normale” mennesker. Hvad der er normalt, afgøres af flere faktorer og anskues både filosofisk, sociologisk, medicinsk, juridisk, pædagogisk, psykologisk og historisk (Specialpædagogik i skolen, Birgit Kirkebæk, s. 35 l. 1-2).
Afhængig af disse anskuelser, vil der i et hvert samfund opstå ”afvigere” fra normalen. Disse afvigelser ender ofte ud i diagnosticering af afvigerne, således at vi bedre kan forholde os til deres ”anderledeshed”. Der er i disse år særlig fokus på individualitet og mangfoldighed i samfundet, men samtidig er tendensen, at normalitetsbegrebet indsnævring har begrænset mangfoldigheden i samfundet, til kun at gælde de mennesker, som af ”fællesskabet” defineres som normale.

Normalitetsbegrebet
Normalitetsbegrebet er under konstant forandring. Samfund, kultur, miljø, livsstil, profession og kontekst har afgørende betydning for, hvorledes vi definerer normalitet, hvilket gør normalitetsbegrebet let påvirkeligt og svært at definere. Vanskeligheden i at definere normalitetsbegrebet, består i følgende fire grunde:
For det første er det ofte svært at skelne mellem det normale og det unormale. For det andet kan individet bevæge sig frem og tilbage på en linje mellem normalitet og anormalitet,... Køb adgang for at læse mere

Normalitetsbegrebets betydning for specialpædagogikken

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.