Nodelære i musikfaget

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Musik
  • Godkendt
  • 5
  • 1848
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2008
  • 06-03-2009

Synopsis: Nodelære i musikfaget

Synopsis i musik om nodelære.

Problemformulering
Som udgangspunkt vil vi undersøge hvorvidt det er gunstigt for elevernes musikalske udvikling, at inddrage nodelære i den obligatoriske musikundervisning i folkeskolen.
Derudover undersøge hvordan man kan inddrage og skabe progression i tilegnelsen af noder, hvis dette medtages i undervisningen.

Indhold

Emnebegrundelse 1
Problemformulering 1
Fælles Mål 2
Frede V. Nielsen 2
Grete Granerud 3
Ulla Philbert 3
Progression i nodelære 4
Diskussion 5
Litteratur 5

Uddrag

Emnebegrundelse
Har man brug for teori i musikfaget i folkeskolen? Umiddelbart vil mange nok svare nej, da musikfaget ofte ses som et udøvelsesfag. Men ifølge Fælles Mål for faget er det teoretiske aspekt en vigtig del af undervisningen.
I formål for faget står bl.a.: ”formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik” (Fælles Mål, s 11). Her fremgår det, at udover at kunne spille og synge, skal eleverne også kunne udtrykke sig om musik - dvs. tale om, forstå og bruge musikfaglige og teoretiske begreber.
Med udgangspunkt i en diskussion vi havde på musikholdet, omhandlende hvorvidt elever i folkeskolen skal lære noder, synes vi, det er spændende at se på forskellige synspunkter i forhold til både fordele og ulemper ved at inddrage nodelære i undervisningen.
Det er et krav, at notation inddrages i musikundervisningen (jf. Fælles Mål). Dog siger bestemmelserne ikke noget om, at denne notation skal være det traditionelle nodesystem. Dette lægger op til en diskussion af, om man bør undervise elever i nodelære, eller om man skal benytte andre/egne notationssystemer. Vi er selv usikre på hvor vi står i denne debat og synes derfor det er en spændende og ikke mindst vigtig diskussion at beskæftige sig med... Køb adgang for at læse mere

Nodelære i musikfaget

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.