Eksamensopgave om naturvidenskabelig dannelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 20
  • 8848
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2008
  • 24-08-2008

Undervisningsforløb: Eksamensopgave om naturvidenskabelig dannelse

Eksamensopgave i natur/teknik om naturvidenskabelig dannelse.

Problemformulering
Jeg vil i denne opgave anskueliggøre legitimiteten i naturvidenskab som almendannende. Jeg bruger didaktikeren Wolfgang Klafkis dannelsesteori, til overordnet at definere hvad dannelse er. Derefter vil jeg med didaktikeren Svein Sjøbergs teorier konkretisere, hvad de naturvidenskabelige fag kan bidrage med, når et ungt menneske skal gøres parat til en højteknologisk fremtid. Ud fra de to teoretikeres dannelsesforståelser og konstruktivistisk læringsteori vil jeg se på, hvordan man kan integrere disse i et konkret undervisningsforløb.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Naturvidenskabelig dannelse – hvorfor? 2
Wolfgang Klafkis dannelsesteori 2
Almendannelsesbegrebet 3
Kategorial dannelse. 4
Hvorfor Klafki? 5
Svein Sjøberg: Naturfag som almendannende 5
Delkonklusion 6
Konstruktivisme i naturvidenskaben 7
Undervisningsforløb 8
Det eksemplariske princip 8
Planlægningsark til 'Solen som skaber vejret' 9
Hilda Hiim og Else Hippes didaktiske relationsmodel 10
Elevforudsætninger 11
Rammefaktorer 11
Mål 12
Indhold 13
Læreprocessen 15
Undervisningsdifferentiering i forløbet 16
Vurdering 16
Konklusion 17
Litteraturliste 18
Bilag 1 19

Uddrag

Indledning
Gennem naturvidenskaben har mennesket afdækket lovmæssigheder og afmystificeret overtro. Selvom meget endnu ikke er forklaret inden for det naturvidenskabelige felt, er verden i princippet logisk og rationel. Naturvidenskab er en vigtig del af vores kulturarv, og derfor bør skolens naturfag også være præget deraf. Men det, som virker som en naturlov for en videnskabsmand, kan meget vel virke utroligt og overnaturligt for almindelige mennesker og for den sags skyld endnu mere overnaturligt og utilgængeligt for et barn. Samtidig har naturvidenskaben fået stemplet, at det er svært og utilgængeligt, hvilket får en del mennesker til at opgive videnskaben, før de overhovedet er kommet i gang med den.
Målene for en lærer i det naturvidenskabelige felt er at trække relevansen frem i faget, så det får en betydning for alle. Samtidig skal læreren humanisere det, så eleven kan se en mening i at beskæftige sig med det i skolen. Eleven skal have et kritisk og realistisk forhold til naturvidenskaben, så eleven ikke føler sig lammet af områdets kompleksitet men i stedet bruger naturvidenskaben til at konstruere den verden, som den enkelte lever i. Eleven skal udvikle naturvidenskabelige dannelse for at kunne begå sig i et demokratisk samfund.

Naturvidenskabelig dannelse – hvorfor?
Hvorfor skal alle elever i folkeskolen have naturfag? Argumentet for, at alle har gavn af at erhverve sig dannelsen inden for videnskab, både på det praktiske og intellektuelle plan, skal ikke kun baseres på autoritet eller tradition. Det skal have et almendannende indhold, så det ikke kun bliver et fag til erhvervsforberedelse for fremtidige forskere. Men hvad ligger der i begrebet almendannelse, og hvorfor er naturvidenskab almendannende?... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om naturvidenskabelig dannelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.