Eksamensopgave om naturundersøgelser

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 12
  • 4615
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2001
  • 26-01-2012

Eksamensopgave om naturundersøgelser

Eksamensopgave i natur/teknologi om naturundersøgelser.

Problemformulering
Kan man konstatere forskelle i jorden og plante – og dyrelivet, hvis man sammenligner mose og nåle – og løvskov?

Indhold

Indledning.
Problemformulering.
Beskrivelse af lokalitet.
Udvalgte områder.
Nåleskov
Løvskov
Mose
Bearbejdning af forsøg. (Bilag 1)
Nåleskov.
Løvskov.
Mose.
Fejlkilder til forsøg.
Didaktiske overvejelser.
Konklusion.
Litteraturliste.
Bilag 1.

Uddrag

Indledning.
Vore dages mennesker lever gerne mere og mere kompakt i de stadigt voksende byer; at leve i pagt med naturen er et for længst overstået kapitel. Hvorvidt mennesket da har erstattet pagtens ene side, vil vi lade stå ubesvaret, da det ikke er emnet for denne opgave. Den rolle, som naturen tildeles i dag, er for de flestes vedkommende af ren rekreativ art, det er som regel søndagens udflugtsmål. Derfor er det som sådan en bydende nødvendighed, at folkeskolen tager et ansvar på sig, og dermed sikrer, at eleverne får indsigt i de enkelte organismer samt ikke mindst mennesket som en del af et samlet økosystem. Med tidens mange miljøproblematikker synes det endog at være af en altoverskyggende vigtighed, at vi får forståelse for, hvorledes mennesket i højere og højere grad påvirker samt ændrer på de omgivende miljøfaktorer. Derfor må vi gøre op med århundreders forestillinger om menneskets overlegenhed overfor naturen, og derimod opnå en erkendelse og forståelse for den gensidige afhængighed naturen og mennesket imellem... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om naturundersøgelser

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.