National modulprøve med analyse af 2. klasses elevtekst

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Dansk 1. – 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 7
  • 2145
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2018
  • 10-01-2019

Analyse af elevtekst: National modulprøve med analyse af 2. klasses elevtekst

Modulprøve som indeholder en analyse af en 2. klasses elevtekst på tekst-, sætnings- og ordniveau.

Underviserens kommentar

Der kunne kredses lidt mere om indledningen.

Lærerstuderende.dk's kommentar

Mangler bilag.

Indhold

Indledning 2
Analyse 2
Tekstniveau 2
Sætningsniveau 3
Ordniveau 4
Lærerfaglig vurdering 5
Litteraturliste 7

Uddrag

Indledning
I denne opgave vil jeg på baggrund af teksten ”Den ensomme bjørn”, skrevet af Mille og Hjalte, lave en analyse på tekst-, sætnings- og ordniveau. Jeg vil fokusere på hvordan teksten lever op til genre-kravet, hvordan kohæsionen og kohærensen er, hvorledes sætningsopbygningen er og på deres tegnsætning og retstavning. Ud fra min analyse vil jeg som det sidste komme med en lærerfaglig vurdering af deres tekst i forhold til deres beherskelse af og udfordringer i forhold til det danske skriftsprog. Her vil jeg samtidig inddrage fælles mål for faget dansk.

Analyse
Tekstniveau
Elevteksten ”Den ensomme bjørn”, som er skrevet af Mille og Hjalte, hører under genren eventyr og er derved en berettende narrativ tekst. Eventyret starter flot ud med et klart genretræk ”Der var engang” og fortsætter med at introducere hovedpersonen, som her er den ensomme bjørn Truls(“Eventyr”, u.å.). Dette er også i god overensstemmelse med genren, da der ofte forekommer besjælinger. Derudover gør eleverne fint brug af det magiske tal tre, da de fortæller at bjørnene brugte tre dage på at gøre cirkusset klar. Indenfor eventyrgenren er teksten ofte en kronologisk fremadskridende handling, hvilket dette eventyr fint stemmer overens med(“Eventyr”, u.å.).

---

Sætningsniveau
Jeg har sat hele eventyret ind i et sætningsskema, som er vedhæftet som bilag. Jeg har været nødt til at ændre på tegnsætningen, for at kunne sætte det ind.
Ser vi eventyret på sætningsniveau, bærer det meget præg af at forfeltet i sætningerne er udfyldt med additive koblinger som er enten ”og” eller ”og så”. Dette har eleverne formentlig gjort, da dette er med til at skabe en fremadskridende handling. Dog gør dette, at teksten kommer til at virke meget opremsende og talesprogslignende og minder på mange måder om den måde, en 2. klasses elev ville fortælle et eventyr på. Derudover er der mest gjort brug af helsætninger, som igen er med til at skabe en opremsende effekt. Dog er der bud på både en adjektivistisk ledsætning: ”der hed Truls”... Køb adgang for at læse mere

National modulprøve med analyse af 2. klasses elevtekst

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.