Bacheloropgave om musik og sprog

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Musik)
  • Godkendt
  • 30
  • 10826
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2009
  • 16-04-2009

Bacheloropgave om musik og sprog

Bacheloropgave i musik om mystikken omkring musikken i sproget

Problemformulering
Hvordan kan det musiske bruges i udviklingen af den kommunikative kompetence i folkeskolen med henblik på tilegnelse af fremmedsprog?

Indhold

Indledning
1.1Problemformulering
1.2 Afgrænsning
2. Metodetilgang 3
2.1 Den videnskabsteoretiske tilgang til min undersøgelse 3
2.1.1 Positivisme 3
2.1.2 Hermeneutik 4
2.2. Det kvalitative interview 4
2.3 Metodevalg 7
3.Udviklingsprojektet Musik, Sprog og Integration 7
3.0.1 Berlin projektet og Musik til alle 8
3.0.2 Tenesta projektet 9
3.1 Børnehaven – Åkanden i Horsens 9
4. Kommunikativ kompetence 10
5. Hvad er musik 12
5.1. Elementer af musikken i sproget 13
6.Er det neurologisk muligt at kombinere musik og sprog? 15
6.1. MI- intelligens - modulteorien 15
6.2 Perceptionel læring 18
7. Den sproglige udvikling 20
7.1 En kort redegørelse for den musiske udvikling: 21
7.2 Sammenhængen mellem musik og sprogudvikling 22
9. Et eksempel på Undervisning i praksis 23
10. Konklusion 25
11. Perspektivering 26
13. Litteraturliste 27
Bilag 1: Interview 1 - Spørgsmål til X 28
Bilag 2: Interview – Spørgsmål til X fra Åkanden 29

Uddrag

1.2 Afgrænsning
Jeg overvejede at tage udgangspunkt i børn med læsevanskeligheder, da der allerede foreligger en undersøgelse, der beviser at det melodiske og rytmiske fra musikken kan være en hjælp i audiovisuel træning hos børn med læsevanskeligheder. Jeg har dog fravalgt dette, selv om det ville bekræfte at musikken ligeledes er medvirkende i den semantiske del af sproget. Beslutningen tog jeg ud fra et ønske om at have fokus på børn uden særlige behov.
Jeg kunne i mit afsnit omkring metodetilgange have valgt at medtage den kritiske teori og herved beskrive den samfundsmæssige manglende vægtning af de musisk/kreative fag i skolen. På grund af pladsmangel har jeg undladt denne del.
Under mit interview med Tina Buchholtz fortalte hun hvilke problemer, de havde haft med at få de tosprogede forældre til at komme til arrangementerne. Men denne problematik har jeg på samme måde valgt ikke at tage med i min opgave, selv om det er interessant hvordan den danske forsamlingskultur og de tosprogedes kulturer adskiller sig fra hinanden.
Jeg overvejede at medtage problematikken omkring tavs viden vs. færdigheder, men denne del er på samme måde valgt fra pga. pladsmangel. Ligeså var det med intelligensdebatten mellem G-faktor- og MI-tilhængerne, da jeg mente, at intelligensdebatten kun var interessant set fra Gardners teori i min opgave. Under beskrivelsen af intelligenser valgte jeg udelukkende at fokusere på de sproglige, musiske, interpersonelle og intrapersonelle intelligenser dog med vægten lagt på den sproglige og musiske intelligens... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om musik og sprog

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.