Muslimsk barn i en sekulariseret folkeskole | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Muslimsk barn i en sekulariseret folkeskole | Eksamensopgave

Eksamensopgave i KLM om at være en muslimsk elev i den danske folkeskole.

Problemformulering

Hvordan er det at være et muslimsk barn i en sekulariseret dansk folkeskole? Hvilke dilemmaer kan der opstå for det muslimske barn? Og hvordan skal man forholde sig til religion i skolen.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 3
Redegørelse 3
Laura Gilliam 3
Sekularisme og sekularisering 4
Multikulturelisme 5
Interkulturelisme 5
Gadamar 5
Analyse 7
Den sekularistiske tilgang 7
Den multikulturalistiske tilgang 8
Den interkulturelistiske tilgang 8
Fordomme og forforståelser 8
Konklusion 10
Perspektivering 11
Litteraturliste 12

Uddrag

Indledning
Ud fra den danske folkeskoles formålsparagraffer ser det ud til at der er sket mange ændringer i paragrafferne siden 1814 til 2006. Folkeskolen er gået fra at være en institutionen præget af den kristne tro, hvor elever skal lære om evangelisk-luthersk kristendom og dannes til gode og retskafne kristne til at være en sekulær samfundsinstitution, der kun er præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati – (Bogisch & Kornholt 2014, s. 279-281).

• Folkeskolens formål 1814, §22 […] dannes dem til gode og retskafne Mennesker i Overensstemmelse med den evangelisk-christelige Lære.
• Folkeskolens formål 2006, §1, stk. 3 […] Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati

– (Bogisch & Kornholt 2014, s. 279-281)

Selvom folkeskolen siges at være sekulær opleves det, at skolen giver kristendommen plads i undervisningen og er fortsat tydeligt er præget af det kristne, da de kristne højtider, helligdage og kristendomsundervisning stadig har en indflydelse på den danske folkeskole og dens dagligdag. Dette leder os frem til dilemmaet om muslimske børn, der oplever at deres religion ikke er relevant og at de ikke kan være religiøse, da der i den danske folkeskole kun er plads til at være muslim på en meget ‘nedtonet' måde og ikke en ‘overdreven' måde – (Information.dk). Som lærerstuderende finder vi dette relevant i forhold til den danske folkeskoles ideal og formålsparagraf 2006, der udtrykker rummelighed, åndsfrihed, inklusion og ligeværd. Vi vil derfor i denne opgave undersøge hvordan det muslimske religiøse elev møder den sekulære danske folkeskole og hvordan det muslimske elev oplever skolen håndtere dens religiøsitet. Vi vil også komme ind på hvilke andre normative tilgange til religion man kan have på skolerne.

Redegørelse
I opgaven tager vi udgangspunkt i Laura Gilliams forskning om muslimske børn, der anser den danske folkeskole for et sted, hvor deres religion ikke har nogen plads – (Asterisk, 2014). Dertil vil vi redegøre for begreberne sekularisme, sekularisering og multikulturalisme igennem Peter Berger – (Bogisch & Kornholt 2014, s.145-159) samt interkulturalisme igennem Michael Böss. Derudover vil vi redegører for hermeneutisk teori af Hans-Georg Gadamer – (Bogisch & Kornholt 2014, s. 187-192).

Laura Gilliam
Antropolog og integrationsforsker Laura Gilliam har lavet et forskningsprojekt, der er del af et større forskningsprojekt med titlen “Islam, muslimske familier og danske skoler“. I sit forskningsprojekt har Gillam været på feltarbejde hvor hun lavet en deltagerobservation i... Køb adgang for at læse mere

Muslimsk barn i en sekulariseret folkeskole | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.