Musiklytning og musikforståelse i indskolingen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Musik
  • Godkendt
  • 8
  • 1555
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2014
  • 19-02-2015

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Musiklytning og musikforståelse i indskolingen

Eksamensopgave i musik om musikforståelse og musiklytning i indskolingen.

Denne opgave indeholder et af de 4 CKF'er i musikfaget, nemlig Musikforståelse.

Opgaven handler om musiklytning i indskolingen og giver et bud på hvordan man kan arbejde med dette emne.

I opgaven finder man også et bud på et undervisningsforløb om musiklytning til indskolingen, som bl. a. kommer ind på undervisningens formål og didaktiske overvejelser.

Opgaven besvarer hvordan man kan arbejde med musiklytning i indskolingen med henblik på at eleverne udvikler deres evne til at udtrykke sig i og om musik.
Opgaven kommer desuden ind på begrebet "Fra indtryk til udtryk".

Problemstilling:
Da det for mange børn kan være svært at sætte ord på de følelser og associationer, der fremkommer, når man lytter til musik, vil denne opgave tage udgangspunkt i Magne Espelands model ”fra indtryk til udtryk”, som sætter fokus på forskellige udtryksformer, der kan bruges i arbejdet med musiklytning. Igennem musikalske indtryk kan man formgive, altså udtrykke sig frem til de følelser, der eksisterer, eksempelvis ved at tegne, skrive, komponere, spille skuespil eller danse. Dette leder mig frem til nedenstående problemstilling:

Hvordan kan man arbejde med musiklytning i indskolingen med henblik på, at eleverne udvikler deres evne til at udtrykke sig i og om musik?

Underviserens kommentar

Rigtig god opgave med et godt bud på et undervisningsforløb i musik!

Indhold

Indledning 2
Problemstilling 3
Fra indtryk til udtryk 3
Undervisningsforløb i musiklytning 4
Undervisningens formål 4
Beskrivelse af undervisningsforløbet 5
Didaktiske overvejelser 5
Den konkrete undervisningsplan 6
Sammenfatning og perspektivering 7
Litteraturliste 8

Uddrag

Indledning
”Første gang vi som mennesker stifter bekendtskab med musik, vil være i lytte rollen. … Man kan godt være god til at lytte til musik uden at kunne spille, men man kan ikke være god til at spille, hvis ikke man er en god lytter.”

Musikfaget i folkeskolen skal beskæftige sig med musikalsk skaben, musikudøvelse og musikforståelse. Heraf er formålet med musikundervisningen; ”at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i om musik….Gennem aktiv og skabende beskæftigelse med musik skal undervisningen medvirke til elevernes følelsesmæssige og intellektuelle udvikling, udvikling af koncentration og motorik samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.”

En af musiklærerens opgaver er at sørge for, at eleverne kommer til at arbejde med musiklytning i musiktimerne.

Her er det lærerens opgave at kunne inddrage sine elever i hvordan man lytter til musik, samt give dem nogle redskaber til at kunne fortolke dette gennem forskellige udtryksformer... Køb adgang for at læse mere

Musiklytning og musikforståelse i indskolingen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Musiklytning og musikforståelse i indskolingen.